Opleidingscentrum Haven Antwerpen tekent overeenkomst met Oekraïne

APEC, het internationale trainingscentrum van de Antwerpse haven, ondertekent een memorandum met de Oekraïense havenautoriteiten voor een diepere samenwerking in het opleiden van maritieme professionals. Antwerpen en Oekraïne werken al jaren samen.

APEC-directeur Kristof Waterschoot ondertekende in de Oekraïense hoofdstad Kiev het memorandum voor verdere samenwerking, in aanwezigheid van de plaatselijke zeehavenautoriteiten, de minister van infrastructuur en de ambassadeur. 

Het memorandum bouwt verder op het bestaande netwerk van Oekraïense APEC-alumni. Concreet komt er een uitbreiding van de consultancy- en trainingsactiviteiten om het netwerk van PAI en APEC in de Zwarte Zeeregio te versterken. Met het memorandum kan Port of Antwerp International /APEC ter plaatse specifieke opleidingen en tailormade trainingsprogramma’s inrichten. Het gaat dan om doelgerichte programma’s voor grote groepen, telkens toegespitst op havengerelateerde domeinen, zoals milieu, digitalisering en innovatie. Maar het kan evengoed gaan om operationele opdrachten zoals baggeren en slepen.

Meteen in de praktijk 

Na ondertekening van het verdrag was het al meteen tijd om de voornemens in de praktijk te brengen. Consulent Nico Suys gaf daags daarop al een introductie rond concessies en prijsstrategieën aan twintig leden van het hoger management van de Ukrainian Sea Ports Authority in de havenstad Odessa.

Het opbouwen van permanente partnerships door uitwisseling van expertise moet op termijn resulteren in een contract waarin de permanente aanwezigheid van APEC en PAI wordt bevestigd. Het gaat volgens het Havenbedrijf Antwerpen niet om financiële investeringen, in tegenstelling tot de APEC-projecten in Brazilië en Oman. Op termijn is dat wel de bedoeling in combinatie met een permanent management ter plaatse. 

Quid Rusland? 

Dat Oekraïne momenteel niet de meest stabiele regio is in het sluimerende conflict met Rusland, is geen issue voor Antwerpen. "PAI beschouwt deze activiteiten als zuivere business. Zo plannen ze binnenkort ook nog conferenties in Rusland. PAI/APEC leveren enkel expertise aan, dat kan ook aan Rusland. Het memorandum moet de bestaande activiteiten/relaties ondersteunen en verder helpen ontwikkelen. APEC levert immers al twintig jaar Oekraïense alumni af", laat het Havenbedrijf weten. 

Michiel Leen