Nieuwjaarsbrief Wouter De Geest (voorzitter Voka)

De unieke reeks nieuwjaarsbrieven waarin sleutelspelers uit de brede logistieke keten hun inzichten over het voorbije en nieuwe jaar delen, sluit eind deze week af. Vandaag deelt Wouter De Geest, voorzitter van Voka, zijn wensen voor het nieuwe jaar.

Beste collega-ondernemers,
Beste Flowslezer,

2020 levert weer een mooie sportzomer op, over heel het continent, met de Olympische Spelen in Tokyo en het Europese voetbalkampioenschap. We verwachten van onze atleten hetzelfde als van onze ondernemingen: dat ze steeds streven naar de top, naar winst en medailles.

Kampioen zijn niet plezant

Anderzijds is er een eerste plaats waarvan ik hoop dat ze snel door iemand anders ingenomen wordt: de kampioen van het filerijden. Willen we onze regio leefbaar, bereikbaar en economisch interessant houden, dan moeten we maatregelen nemen. Infrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol. De expliciete vraag van Voka om deze legislatuur meer te investeren in mobiliteit, wordt ingevuld. Ook de noodzakelijke en gevraagde infrastructuurinvesteringen in weg, waterweg, spoor, lucht- en andere havens, worden bevestigd.

Gemiste kans

Met acht van de tien mobiliteitseisen van Voka die opgenomen werden in het Vlaamse regeerakkoord, zijn we zeker tevreden. Toch ontbreken er twee belangrijke zaken. Enerzijds een referentiekader voor stedelijke logistiek met de nodige aandacht voor e-commerceleveringen. Maar vooral een slimme kilometerheffing voor iedereen. Het uitblijven daarvan is een gemiste kans om iets te doen aan de congestie in onze regio. Dat betekent dat alleen vrachtwagens een kilometerheffing blijven betalen (zelfs meer!) zonder dat de files verminderen.

Deel van de oplossing

Om de fileproblematiek te doorbreken, moeten we uiteraard ook zelf de handen uit de mouwen steken. We bereiken pas een modal shift als we ook werken aan een mental shift. Vanuit het bedrijfsleven hebben we hier een rol te spelen, dat zullen we vanuit Voka ook ondersteunen.

Daarnaast zijn er de klimaatuitdagingen die steeds prominenter op de agenda staan. Ook hier geldt dat bedrijven een rol kunnen en moeten spelen. Maar evenzeer dat men onze ondernemingen moet zien als deel van de oplossing, in plaats van het probleem.

Tot slot is er de digitalisering van onze samenleving. Met veel trots zagen we de voorbije jaren hoe verschillende spelers elkaar vonden om de digitalisering van onze logistieke ketens op te zetten in eigen land, maar ook steeds meer in het buitenland.

Op dat pad van vernieuwen, verduurzamen en vereende krachten moeten we niet alleen in 2020, maar ook de jaren daarna blijven doorgaan. In deze sector weet men als geen ander dat stilstaan gelijk is aan achteruitgaan, dus wens ik u van harte veel vooruitgang.

Wouter De Geest, voorzitter Voka

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.psa-antwerp.be