Nieuwjaarsbrief Wouter De Geest (CEO BASF en voorzitter Voka)

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2019. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Wouter De Geest, de CEO van BASF en de nieuwe voorzitter van VOKA nationaal.

Bij het begin van een nieuw jaar is het zinvol om eens terug te kijken op het voorbije jaar en wensen uit te spreken voor het komende jaar.

Ik wens iedereen in de eerste plaats een goede gezondheid in 2019!

Als ik terugkijk naar 2018, dan maak ik me grote zorgen rond het verkeer en de verkeersveiligheid, in het bijzonder van de fietsers. We merken een duidelijk toegenomen fietsverkeer in de haven, en helaas ook duidelijk toegenomen fietsongevallen. Positief is wel dat er veel innovatieve verkeersconcepten werden ingevoerd zoals de fietsbus en de waterbus.

Voor 2019 wens ik dan ook in de eerste plaats dat er op de ingeslagen weg verdergegaan wordt en dat alle initiatieven die op stapel staan voor veiliger en vlotter verkeer snel omgezet worden.

Trimodaal

2018 heeft ook geleerd dat we op het vlak van logistiek, kwetsbaar zijn voor natuurlijke evenementen. Denken we maar aan de langdurig aanhoudende lage Rijnstand. Het toont aan dat een betrouwbare trimodale ontsluiting van de haven absoluut nodig is. Ik ben dan ook zeer blij met de beslissing die in 2018 genomen is om de activiteiten van Railport te intensifiëren en uit te breiden en dat een operationele CEO werd aangeworven. De chemische industrie staat pal achter dit initiatief, en in 2019 moeten de eerste maatregelen genomen worden die het spooraandeel verder kunnen verhogen.

Vierde modus

In 2018 werd eveneens de overname door het havenbedrijf van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen afgerond. Deze vierde transportmodus is in het bijzonder voor de petrochemie zeer belangrijk, en biedt ook veel mogelijkheden naar de toekomstige oplossingen voor de klimaatuitdaging met waterstof- en CO2-netten. De sleutel tot succes ligt in de samenwerking binnen onze industriële cluster, en ik wens dat ook dit initiatief in 2019 verder ontplooid wordt.

Digitale community

De chemische industrie was in 2018, in samenwerking met de Europese transportfederatie (ECTA) en de federatie van tankcleaning bedrijven (EFTCO), de eerste om met het e-ECD, het elektronische EFTCO Reinigingsdocument, een Europa-wijde logistieke toepassing te ontwikkelen op het dataplatform van NxtPort. En dat is nog maar het begin. Het delen van data binnen de logistieke community en nieuwe digitale toepassingen vormen de basis om excellentie in logistiek te bereiken. Als chemische industrie pakken we de uitdaging aan, en ik hoop in 2019 veel logistieke partners in deze digitale community te mogen verwelkomen!

Je kan er niet omheen: er is in 2018 op vele domeinen actie ondernomen. Ik wens dat 2019 een jaar wordt met zichtbare resultaten op het terrein, én veilige, vlotte mobiliteit.

Wouter De Geest, CEO van BASF en nieuwe voorzitter van VOKA nationaal