Nieuwjaarsbrief Paul Valkeniers, gedelegeerd bestuurder Cepa

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief (gratis en niet vergrendeld) blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2019. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Paul Valkeniers, gedelegeerd bestuurder Cepa.

Beste Flowslezer,

Over vier dagen mag u opnieuw luidkeels aftellen naar het nieuwe jaar. Het vuurwerk wordt afgestoken, de ijskoude champagne knallend ontkurkt en het feestelijke gebeuren wordt afgerond met een rondje zoenen van alle aanwezigen. Een nieuw jaar begint, met overal blije gezichten …

En toch … Ik ken alvast vier gezinnen uit onze kleine havengemeenschap waar het er deze keer minder feestelijk aan toe zal gaan. In 2018 hebben we definitief afscheid moeten nemen van drie collega-havenarbeiders die om het leven kwamen bij een arbeidsongeval. En ook bij onze hulpverleningsorganisatie SIWHA verloren we het afgelopen jaar een toegewijde ambulancier. U slikte onwaarschijnlijk even. Ik ook. Wij ook. En die ‘wij’ zijn alle bedrijfsleiders in de raad van bestuur van Cepa, wanneer we enkele weken geleden het bilan van onze veiligheidsperformance opmaakten.

Één op zes

Niet dat alles kommer en kwel is, gelukkig maar. Onze sector doet het vandaag een pak beter dan vijf of tien jaar geleden. We zijn erin geslaagd om sindsdien ongeveer vijfhonderd arbeidsongevallen per jaar te verhinderen. En ook de gemiddelde ernst per ongeval is stevig gedaald. Daar mogen we terecht tevreden over zijn. Maar met nog steeds meer dan duizend arbeidsongevallen per jaar kunnen we moeilijk op onze lauweren rusten. Want anders geformuleerd heeft nog steeds één op zes van onze medewerkers een ongeval, meestal licht, maar soms ernstig én helaas soms dodelijk. Één op zes … kunt u zich dat in uw eigen organisatie voorstellen?

Cultuuromslag

Daarom schakelen we in 2019 een versnelling hoger. We willen onze veiligheidsperformance tegen 2020 met 30% verbeteren. Het is een sterk, maar noodzakelijk engagement als we met een forse sprong de horde van duizend arbeidsongevallen willen nemen. Het is geen eenvoudige opdracht en er zijn geen mirakeloplossingen. Wat wel zeker is, is dat er voor ons en onze bedrijven een pak werk op de plank ligt. Én dat de sleutel tot een veilige werkomgeving ligt in het realiseren van een cultuuromslag door bijkomende bewustwording en opleiding doorheen de operationele ketting.

Havenschepen

Zo kennen we alvast ons leitmotiv voor 2019, een jaar waarin toch heel wat onzekerheden op ons afkomen: een harde of zachte brexit, zwalpende financiële markten, de proliferatie van de handelsoorlogen. En in eigen land: de politieke instabiliteit met de ‘moeder van alle verkiezingen’ in mei tot gevolg. Nog dichter bij huis was afgelopen weekend dan weer wel goed nieuws te melden: in onze Scheldestad werd een nieuw bestuursakkoord en dito bestuursploeg voorgesteld. Ook dat wordt even wennen hoewel er verschillende bekende gezichten hun post hernemen. Ik feliciteer alvast onze nieuwe havenschepen Annick De Ridder en heet haar welkom in onze hechte gemeenschap. Het doet me plezier haar opnieuw te ontmoeten op het voorlopige hoogtepunt in haar politieke carrière, waarvan ik de start – bijna twintig jaar geleden – van dichtbij heb meegemaakt. Zetelend op de mooiste Antwerpse schepenpost zal ze het ambitieuze en goedgevulde bestuursakkoord mee waar moeten maken. Ik wens haar veel succes in de uitvoering van haar ambt.

En u, beste lezer, wens ik een gelukkig en vreugdevol nieuwjaar.

Paul Valkeniers, gedelegeerd bestuurder Cepa