Nieuwjaarsbrief Pascal De Maeijer (Belgische Associatie Tank Opslag)

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2020. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Pascal De Maeijer, voorzitter van BATO (Belgische Associatie Tank Opslag).

Beste lezer,

Toen ik de vraag kreeg om een nieuwjaarsbrief te schrijven als BATO-voorzitter, dacht ik meteen dat het aangewezen zou zijn om BATO eerst even toe te lichten. De meeste lezers kennen ons wellicht niet. BATO staat voor Belgische Associatie Tank Opslag. We verenigen b2b-serviceverleners in de logistieke keten die voor zowel consumenten, producenten als handelaren de opslag en overslag verrichten van vloeibare oliën, brandstoffen, chemicaliën en gassen. De Antwerpse haven, met zijn tot de wereldtop behorende petrochemische cluster, is dan ook de belangrijkste reden van de concentratie van onze sector in Antwerpen.

Zichtbaar

Wij zijn als sector niet zo bekend maar wel zeer goed zichtbaar. Met tanks tot soms wel 30 meter hoog bepalen we, verspreid over een vijftiental locaties, in belangrijke mate de skyline van de haven. We mogen de afgelopen 25 jaar terugkijken op mooie groeicijfers van gemiddeld 5% per jaar. De totale doorzet bedraagt momenteel voor heel België ongeveer 100 miljoen ton en we bieden werk aan bijna 2.000 mensen. Onze totale opslagcapaciteit is ongeveer 10 miljoen kubieke meter. Wij zijn een atypische sector want economische crisissen – die dikwijls gepaard gaan met een toestand van onevenwicht op wereldvlak – leiden soms tot meer flows en noodzaak tot opslag en dus extra groei.

Congestie

Als we kijken naar onze huidige uitdagingen, wil ik er twee uitlichten. Ten eerste, het verkeer en de congestie in en rond Antwerpen maakt de overslag via wegvervoer problematisch en een verschuiving naar meer binnenvaart en spoor is ook in onze sector aangewezen. Maar dat is niet eenvoudig, want zelfs met het tijdsverlies veroorzaakt door de files, blijft het voor het spoor moeilijk concurreren. De modernisering van spoorvervoer en de IJzeren Rijn zouden natuurlijk helpen. Wij bekijken momenteel samen met de haven om ook het tanktransport via de weg meer te spreiden.

Aanlegplaatsen

Ten tweede brengen onze groeicijfers ook veel meer scheepsbewegingen mee. Het aantal aanlegplaatsen is echter niet evenredig meegegroeid in de tijd, waardoor ook dat een knelpunt is. Het is dus belangrijk om een schip zo snel mogelijk gelost of geladen te krijgen zodat snel plaats kan gemaakt worden voor het volgende. In het geval van tankschepen is dat echter complex en zijn er verschillende spelers bij betrokken. Ook hier is er een project via Port+ lopende om een en ander te optimaliseren en door datasharing tijdswinst te creëren.

Energietransitie

Als we kijken naar de toekomst zullen de uitdagingen nog veel groter worden. De ambitie van de Europese Commissie met de Green Deal zal voor onze sector zeer grote gevolgen hebben. Bij de energietransitie is het nog onduidelijk welke richtingen dit zal uitgaan en zal het waarschijnlijk een mix worden van alternatieven zoals elektrificatie, waterstof, e-fuels en andere. Hoe dan ook zal op de langere termijn wellicht minder capaciteit nodig zijn voor ruwe aardolie en de daaruit geproduceerde brandstoffen. Ook waterstof zal een hele uitdaging worden naar opslag en distributie toe. Wellicht zal de chemie en de gasopslag nog het minst te lijden hebben omdat deze producten – hoewel misschien geproduceerd vanuit andere basisgrondstoffen – steeds nodig zullen zijn om al onze dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen te produceren. Want zonder de chemie en zijn afgeleide producten staan we morgen letterlijk terug in ons blootje.

Positief

Veel uitdagingen dus, maar we blijven positief naar de toekomst kijken in de overtuiging dat voor alles een oplossing zal gevonden worden. Ik wens dan ook iedere lezer een welgemeend gelukkig en voorspoedig nieuw jaar.

Pascal De Maeijer, CEO ITC Rubis en voorzitter BATO (Belgische Associatie Tank Opslag)

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.dpworldantwerp.com