Nieuwjaarsbrief Nathalie Balcaen (Agentschap MDK)

In onze populaire reeks nieuwjaarsbrieven is Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de auteur van de dag. Als derde auteur van de vijfde jaargang blikt zij vooruit naar 2021.

Beste lezer,

Voor het derde jaar op rij, mag ik u het allerbeste toewensen voor het komende jaar. We zijn wellicht allemaal 'coronamoe', dus stel ik voor om 2020 op sociaal vlak eventjes te vergeten en volop in te zetten op het nieuwe jaar.

Eén ploeg MDK

De voorbije twee jaar heeft het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust vooral ingezet op haar interne werking. Zowel qua organisatiewerking als op het vlak van communicatie zijn hordes genomen. Dit samenwerken hebben we in de praktijk gezien door het opnemen van de dagelijkse verantwoordelijkheid voor mekaar, door veiligheid voorop te stellen, door te blijven inzetten op kwaliteitsbetrouwbaarheid en bovenal door samen te werken. De crisis legde enkel bloot hoe sterk verankerd het agentschap is geworden. Een eenheid met haar eigenheden die intern een groei doormaakte en tegelijkertijd sterke fundamenten bezit om verdere toekomstplannen uit te voeren.

Beter samen dan alleen

Dat we door samenwerking meer bereiken dan alleen, is iets wat niet alleen geldt voor onze interne keuken. Het strekt zich verder, naar alle partners van de nautische keten om die evolutie mogelijk te maken. In de voorbije periode hebben we de opportuniteit genomen om oude banden stevig aan te halen, maar zeker ook om nieuwe banden te smeden. Dit om de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied te vrijwaren. Samenwerkingen werden versneld mogelijk door de crisis. Het daagde ons uit om snel te sparren, wat meerdere malen met succes gelukt is. Daarom kijken we dit jaar uit naar de eerste samenkomst van het Raadgevend Comité bij MDK. We leggen meer dan ooit de nadruk op het belang van gestructureerd overleg met de stakeholders, om een optimale werking van de nautische keten te garanderen en onze kustveiligheid tot 2100 te voorzien. Een commissie die advies verleent, samengesteld door partners en stakeholders, om samen een koers uit te stippelen voor de toekomst. In concreto zal dit Raadgevend Comité een adviesrol uitoefenen maar ook een initiator zijn en concrete samenwerkingsinitiatieven verder uitbouwen.

Schakels linken

In 2020 zijn er belangrijke stappen gezet wat verschillende samenwerkingsverbanden betreft. Het komende jaar willen we hier, samen met het Raadgevend Comité, verder op doorgaan en de schakels linken om expertise te delen en vertrouwen te garanderen. Daarom nodig ik u uit om dit het komende jaar samen te doen: deel te nemen aan de diverse pilootinitiatieven, bruggen te slaan en in te zetten op een optimale werking van de nautische keten en zo bij te dragen tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen.

Het allerbeste voor 2021!

Dr. ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.combinant.be