Nieuwjaarsbrief Nathalie Balcaen (Agentschap MDK)

In onze reeks nieuwjaarsbrieven (gratis en niet vergrendeld) blikt een prominente auteur uit de logistieke sector vooruit naar 2020. Vandaag is dat Nathalie Balcaen, administrateur-generaal Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Beste lezer,

Eerst en vooral wens ik u te bedanken voor en te feliciteren met de verwezenlijkingen, resultaten en samenwerking tijdens 2019. Mogen onze ambities voor 2020 elkaar nog meer versterken – zéker op het gebied van klimaat.

De zeespiegelstijging en de werken van ons agentschap in het kader van kustbescherming, haalden in 2019 vaker het nieuws. Maar de klimaatverandering reikt natuurlijk veel verder dan zeespiegels: periodes van droogte, zwaardere regenval, afwatering uit het binnenland enzovoort. Op alle fronten voelen we de impact.

Water is wat ons verbindt. Ik geloof sterk dat als we onze krachten, kennis en kunde bundelen, we op verschillende vlakken een verschil kunnen maken – ook op het vlak van klimaat. Samenwerken is daarbij cruciaal.

Kenniscel

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van minister Lydia Peeters, onderschrijven alle leidend ambtenaren de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid en gaan we zelfs verder.

In een Kenniscel Klimaat verzamelen we alle kennis en ervaring rond klimaatverandering. We delen die kennis ook onderling. Mijn agentschap is de trekker van die kenniscel. We willen ‘het goede voorbeeld geven’ en ambitieus durven meedenken met de innovatieve mogelijkheden die zich op het gebied van klimaat aandienen.

Naast de adaptieve maatregelen en alle werkzaamheden om de samenleving en haar burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatsverandering, streven we ook naar mitigerende maatregelen die erop gericht zijn om de impact van ons beleidsdomein op het klimaat te verminderen en leveren we inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken of te vermijden. Maar dat is niet genoeg.

Groene kaart

Als het van mij afhangt, zullen ook correctieve maatregelen om actief CO2 uit de omgeving weg te trekken, meer en meer hun plaats krijgen in ons beleid en in onze besluitvorming.

Zo zullen we voorstellen doen om in onze aanbestedingsprocedures voordelen toe te kennen aan bedrijven die bewust gekozen hebben voor een reductie van de milieu-impact bij de uitvoering van werken. Zo namen we bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthavens verschillende criteria in het bestek op die ervoor moesten zorgen dat aannemers de kans krijgen volop de ‘groene kaart’ te trekken.

Ik geloof sterk in de kracht van innovatie. Onderzoek van VITO toont aan dat we CO2 uit de lucht kunnen halen en kunnen gebruiken als hernieuwbare grondstof voor infrastructuurwerken. Dat kán nu al.

Warme oproep

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken investeert ieder jaar 2 miljard euro: als we erover kunnen waken dat er meer en meer milieuvriendelijke materialen worden gebruikt, met als hoogtepunt gerecycleerde vaste CO2, en daar de aannemers een gevoelig voordeel kunnen voor toekennen bij de gunning van aanbestedingen, gaan we de goede richting uit.

We werken aan clausules die in lastenboeken voor infrastructuurwerken kunnen opgenomen worden. Op die manier kan een voordeel worden toegekend aan bedrijven die CO2 als grondstof gebruiken of verwerken tot herbruikbare grondstoffen. We zullen zo maximaal een stimulans creëren voor de markt om gebruik te maken van deze innovatieve technieken. Dit is dan ook een warme oproep aan die markt om mee te gaan in dit bewust groenere verhaal.

Mijn agentschap heeft als maritieme overheidspartner in Vlaanderen een unieke rol waarbij het in haar samenwerking, ondersteunende én coördinerende functies een enorme economische meerwaarde verwezenlijkt. Als we vanuit die positie mee aan het roer kunnen staan van CO2-reductie binnen de samenleving, moeten we die stap durven zetten. En ik hoop dat heel wat partners, organisaties en bedrijven die stap mee willen zetten. U bent hiermee allemaal uitgenodigd.

Ik wens u oprecht het allerbeste voor 2020!

Dr. ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust