Nieuwjaarsbrief Nathalie Balcaen (Agentschap MDK)

In onze reeks nieuwjaarsbrieven leest u vandaag de brief van dr. ir. Nathalie Balcaen. Zij is sinds de zomer van vorig jaar administrateur-generaal bij het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Beste lezers,

Als nieuwbakken administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust wil ik de lezers van Flows en hun familie, ook in naam van alle medewerkers van ons agentschap, het allerbeste toewensen voor 2019. Dat het een voorspoedig jaar mag worden voor de maritieme sector, een jaar waarin we elkaar vinden en ontdekken dat onze ambities elkaar versterken.

Het is een van de eerste keren dat ik mij via Flows tot u richt en, wat mij betreft, zeker niet de laatste keer. Ik ben immers van plan om regelmatig een bepaald aspect van de werking van ons agentschap toe te lichten aan onze stakeholders.

Het maatschappelijk en economisch belang van de maritieme sector in Vlaanderen is enorm. Ik ben me terdege bewust van de immense verantwoordelijkheid die het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust daarbij draagt. Mijn affiniteit met deze sector en mijn verbondenheid met het agentschap lopen als een rode draad door mijn volledige loopbaan. Het is daarom voor mij een hele eer en een waar genoegen om de leiding van dit agentschap te kunnen opnemen.

Bij mijn aantreden heb ik nadrukkelijk twee accenten gelegd: aandacht voor de medewerkers en samenwerking met alle partners.

De medewerkers bepalen het performantieniveau van het agentschap. En een sterk en performant agentschap is in het belang van iedereen, niet in het minst in dat van de eigen mensen. Ik heb me voorgenomen om dichtbij hen te staan en samen te zoeken naar mogelijke pistes om onze klanten beter te dienen. Ik engageer me ook om het voor onze mensen op te nemen door onze werking in het correcte perspectief te plaatsen. Ik zal dan ook geen engagementen voor ons agentschap formuleren vooraleer ik sterke rugdekking heb van het personeel.

Samenwerking in wederzijds respect kan ten allen tijde worden opgestart. Het is mijn ambitie om samenwerkingsvormen zoveel mogelijk structureel te verankeren. We kijken er dan ook oprecht naar uit om onze belangrijkste stakeholders te verwelkomen in onze adviesraad, die we nu versneld vorm zullen geven. Daarnaast zijn en blijven andere samenwerkingsvormen mogelijk. Ik realiseer me dat niet alle partners steeds dezelfde belangen hebben en dat het daartussen soms moeilijk laveren kan worden; maar dit staat een groeitraject voor de sector absoluut niet in de weg.

De twee geformuleerde accenten hebben één belangrijke deler gemeen en dat is 'communicatie'. De komende maanden zal ik sterk investeren om een frequente en proactieve informatiestroom op te zetten en engageer ik mij om daarbij transparant te zijn.

Tot slot wil ik graag nogmaals onderstrepen dat onze medewerkers de maritieme sector een warm hart toedragen. Het is onze uitgesproken ambitie om dé maritieme overheidspartner te zijn door betrouwbare dienstverlening, innovatie, expertise en samenwerking.

Het allerbeste voor 2019!

Dr. ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust