Nieuwjaarsbrief Marc Adriansens (voorzitter Vlaamse havenvereniging)

In de laatste week van onze reeks nieuwjaarsbrieven geven we vandaag graag het woord aan Marc Adriansens. Hij is voorzitter van de Vlaamse havenvereniging en voorzitter van werkgeversorganisatie Apzi-Voka in Zeebrugge.

Beste Flowslezer,

We hebben elkaar al meermaals nieuwjaarswensen kunnen uitwisselen tijdens de voorbije nieuwjaarsrecepties, waar we gehoord hebben dat de havens een uitstekend jaar achter de rug hebben. Elke haven is gegroeid en sterker geworden in z’n specialiteit. Het is dankzij de investeringen van de verschillende bedrijven dat die resultaten gerealiseerd konden worden.  Ze zijn de drijfveer van de haven.

Handel met Verenigd Koninkrijk

In 2019 stond de brexit centraal, het al dan niet bereiken van een akkoord was een veel besproken onderwerp en heeft veel energie gekost bij de bedrijven om zich hierop voor te bereiden. Nu we weten dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari definitief de Europese Unie verlaat, is het voor Vlaanderen absoluut noodzakelijk dat er een goed handelsakkoord wordt gesloten met vrijwel geen belemmeringen of taksen zodat vlotte handel kan worden gegarandeerd.

Tweede call 50%

In 2020 worden er gesprekken opgestart rond de samenwerking van de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Als Vlaamse Havenvereniging staan we hier positief tegenover. Een samenwerking zal de havens sterker en efficiënter maken.

Maar ik wil toch volgende kanttekeningen maken: als je de inkomsten bekijkt van een havenbedrijf, stel je vast dat 50% afkomstig is van concessiegelden en 50% van havenrechten die betaald worden door de rederijen. Mocht de concurrentie tussen de haven van Zeebrugge en Antwerpen wegvallen, zou het een slecht signaal zijn om die retributies te laten stijgen. Dat zou absoluut niet het geval mogen zijn. Integendeel, het akkoord van Santiago van 2016 zou moeten doorgevoerd worden, wat betekent dat een tweede call in een van beide havens 50% reductie moet krijgen.

Smartports

Havenbedrijven staan net als alle andere bedrijven voor de uitdagingen van de toekomst. De samenwerking biedt ongetwijfeld een meerwaarde op het gebied van digitalisering en het streven naar smartports om communicatie met overheden en privébedrijven digitaal te laten verlopen. Ook wat innovatie betreft, is het verstandig om krachten te bundelen om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Denk maar aan de dronetoepassingen, artificial intelligence, bewaking en controle op illegalen. Ook op het gebied van klimaatverandering – en de daarbij horende beperking van CO2-uitstoot en energietransitie – zijn mooie samenwerkingsakkoorden mogelijk.

Efficiënter gebruik haventerreinen

Last but not least, een gemeenschappelijke hinterlandstrategie en een efficiënter gebruik van de bruikbare haventerreinen kunnen hoogstwaarschijnlijk leiden tot een win-winsituatie. Bij dit alles is het belangrijk dat privébedrijven en klanten centraal staan, en dat de communicatielijnen kort zijn zodat elke haven apart het aanspreekpunt blijft voor de sectoren waar ze sterk in zijn.  

Estuaire vaart ondersteunen

Ook de EU heeft z’n ambitie uitgesproken in de ‘Green Deal-package’ om tegen 2025 naar zero emissie te streven. Er wordt onder meer gesteld dat 75% van het transport over de weg zich moet verleggen naar spoor en binnenvaart. Dit is voor de haven van Zeebrugge een grote uitdaging aangezien lichtertransport onbestaand is.

De Vlaamse regering moet dringend initiatieven nemen om de interportuaire verbindingen te optimaliseren en de estuaire vaart beter te ondersteunen. Het is immers de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering om maritieme toegang te verzekeren voor grote én kleine schepen.

Capaciteit spoor

Wat het spoor betreft, dienen er stappen te worden ondernomen om dit efficiënter te laten verlopen. Vandaag zijn de grensovergangen en de last mile voor verbetering vatbaar. Daarenboven zal de capaciteit moeten worden verhoogd.

Kortom, heel veel uitdagingen voor 2020. En omdat het Chinese nieuwjaar nadert, wil ik graag eindigen met een Chinese nieuwjaarsboodschap: 'May the year of the Rat be of great luck' (rat = symbool voor een nieuwe start, nieuwe uitdagingen).

Marc Adriansens, voorzitter Vlaamse havengemeenschap / voorzitter Apzi-Voka

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.combinant.be