Nieuwjaarsbrief Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit)

In een reeks nieuwjaarsbrieven van prominente spelers uit de brede logistiek in ons land, mogen zeker die van het beleidsniveau niet ontbreken. Daarom krijgt vandaag Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, het woord.

Eerst en vooral wens ik jullie een gelukkig, succesvol en gezond nieuw jaar met terug wat meer bewegingsvrijheid!

Dat 2020 een bijzonder jaar was, hoeft geen bevestiging. Niemand had ooit kunnen denken dat een virus ons leven, onze economie en onze mobiliteit zo zou bepalen. Ik wil jullie allen danken voor de inspanningen en flexibiliteit om in deze uitdagende periode de logistieke dienstverlening draaiende te houden.

Eyeopener

Het coronavirus houdt ons stevig in zijn greep en we worden op veel vlakken geconfronteerd met verandering. Maar verandering biedt – net zoals een nieuw jaar – ook kansen, die ik samen met jullie wil benutten. Optimisme en vertrouwen bieden ons een uitweg uit deze crisis.

Corona doet ons nadenken over ons verplaatsingsgedrag, maakt van thuiswerk de norm en zorgt voor een ‘fiets-boost’. Positieve effecten die ik wil aanhouden. Ons denkpatroon rond mobiliteit is vastgeroest sinds de jaren negentig. Daarom hoop ik dat deze crisis een eyeopener is en de weg vrijmaakt voor een nieuwe, duurzame mobiliteit voor personenvervoer én bedrijfsvloten. Terugkeren naar business as usual is geen optie.

Multimodaliteit

Transport en logistiek vormen het hart en de bloedvaten van een gezonde economie. De verkeerscongestie hindert echter de bereikbaarheid van onze logistieke poorten. We moeten blijvend inzetten op een duurzame en efficiënte logistiek. We doen dat door te kiezen voor duurzame en slimme ontwikkeling, waarbij we de balans opzoeken tussen economische groei en welvaart enerzijds en ecologie en leefbaarheid anderzijds.

De toekomst van mobiliteit is meer dan ooit multimodaal, waarbij transport over de weg, het spoor en het water hand in hand gaan. Dat zal ook een positieve weerslag hebben op onze werkgelegenheid, onze klimaatdoelen en onze internationale aantrekkingskracht.

Van de weg naar het water

Om Vlaanderens positie als logistieke hub te behouden en versterken, moeten we nog meer het potentieel van de waterweg benutten. Daarom investeren we vanuit Vlaanderen in een toekomstgerichte waterweginfrastructuur. Denk aan de uitbreiding van de containercapaciteit in Antwerpen, de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de verdere uitbouw van onze Vlaamse Waterwegen via het Schelde-Seine-project en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. In economisch belangrijke regio’s maken we versneld werk van multimodale overslagpunten via een voldoende aanbod van watergebonden bedrijventerreinen. We leggen ook extra kaaimuren aan.

Onze zeehavens zijn de internationale toegangspoorten tot Vlaanderen en erg belangrijk als multimodale hubs. Om een optimale werking van de nautische keten te blijven garanderen en optimaliseren en de concurrentiepositie van onze kust en havens te versterken, is een goede afstemming en samenwerking cruciaal. Op dat vlak bood de coronacrisis kansen en konden samenwerkingsverbanden versneld gerealiseerd worden, zoals de samenwerking met Nederland en de ‘Taskforce Nautische Keten’ over de gezamenlijke aanpak van de coronacrisis.

Juiste koers

In 2020 zijn er op het vlak van samenwerking belangrijke stappen gezet, en ik hoop dat die tendens wordt verdergezet. De shift naar een duurzame mobiliteit vraagt maatwerk en samenwerking. Als we als overheid en bedrijven de krachten bundelen, dan zullen we de juiste koers voor de mobiliteit van de toekomst varen, dit in het belang van een efficiënte en vlotte logistiek, meer welvaart én de economische relance. 

Tot slot rest er mij nog om met jullie – virtueel – het glas te heffen op het nieuwe jaar en op een mooie samenwerking! 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner


www.walleniuswilhelmsen.com