Nieuwjaarsbrief Lode Verkinderen (beroepsorganisatie TLV)

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur vooruit naar 2021. In de reeks mag de sector van het wegtransport zeker niet ontbreken. Directeur Lode Verkinderen van TLV bijt voor zijn sector de spits af voor die sector.

Voorspelbaar

Ik twijfel er geen seconde aan dat de sector transport en logistiek een goede reactie zal in huis hebben op twee van de meest acute uitdagingen in 2021.

De eerste zekerheid is natuurlijk de brexit. Voor wie er nog aan twijfelde: het mag duidelijk zijn dat het politieke getalm aan de basis ligt van alle mogelijke chaos die ons te wachten staat. Maar de wegvervoerders, verladers, rederijen, havenoperatoren, ja zelfs de Belgische overheden, hebben naar eigen zeggen hun huiswerk klaar. Alleen, de extreem moeilijke kaarten die de onderhandelaars op tafel gelegd hebben, kan niemand meer veranderen. Alle operatoren zullen hun beste beentje moeten voorzetten, alweer. En na verloop van tijd zal de nieuwe situatie wel helder worden, en past de logistieke ketting zich aan.
Dat komt wel weer goed.

De tweede certitude voor de komende maanden is de verdeling van coronavaccins. Onze sector zal zich weer wereldwijd flexibel en professioneel kunnen tonen. Als de westerse wereld mag hopen dat die operatie de stelselmatige terugkeer naar het normaal betekent, dan rekent men terecht op onze duizenden professionals. Die hebben trouwens ook tijdens de donkerste pandemiedagen bewezen dat we als sector onmisbaar zijn. Wie had dat begin 2020 durven denken?

Veel belangrijker evenwel dan die – al bij al overzienbare – logistieke opgave, is het feit dat we hopelijk uitzicht krijgen op stabiel herstel van onze wereldeconomie. Bijgevolg weten ook transporteurs en logistiekers wat hen te wachten staat. 
Dat komt wel weer goed.

Nee, voor de mirakels van het komende jaar moeten we terug naar die andere titanenstrijd, die tegen de klimaatopwarming. De EU legt de lat namelijk wel zeer hoog met haar strategie voor duurzame mobiliteit. Het doel van 90% (jawel, dat lees je goed!) minder CO2-uitstoot door transport, ligt weliswaar pas in 2050, maar het pad ernaartoe ligt vol met uitdagingen, en dat op veel kortere termijn. Sommigen willen veel hogere accijnzen op alle brandstoffen, een duurdere kilometerheffing in functie van het dieselverbruik, en ga zo maar door. In tegenstelling tot bij de personenwagens is een volledig competitief alternatief voor zwaar truckvervoer op diesel nog niet meteen in zicht.
Komt dat wel goed?

Ik wens dus voor 2021:

  1. een technologische doorbraak voor betaalbare batterijtechnologie in (zware) trucks & bestelwagens;
  2. een technologische doorbraak voor betaalbare waterstoftechnologie in (zware) trucks;
  3. een technologische doorbraak om op grote schaal betaalbare hernieuwbare brandstoffen zoals HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) en bio-lng te kunnen maken;
  4. een technologische doorbraak in een nieuw soort krachtbron die onbeperkt voorradig, efficiënt én betaalbaar is (zou dat niet prachtig zijn?);
  5. geen zwaardere fiscale lasten op vervoer voor de ondernemer die in 2020 in het properste voertuig investeerde met een normale investeringshorizon van vijf tot zeven jaar in zijn achterhoofd.

Misschien verwacht ik wat te veel met dat lange lijstje voor de wegtransporteurs? En dan nog allemaal in één jaar? Wellicht wel. Maar mijn inschatting is wel dat ik die wensen wellicht over een jaar nog zal moeten en kunnen herhalen, allemaal. En ook het jaar dat volgt. En dat daarna. Dus dan klopt het op vandaag als ik zeg dat de competitieve alternatieven voor de propere dieseltruck er nu echt nog niet zijn, toch? Voorspelbaar.
Oh, en voor ik het vergeet: ik wens alle Flowslezers in het komende jaar een goede gezondheid toe. Meer gemeend dan dit jaar wordt deze wens wellicht niet meer.

Lode Verkinderen, directeur Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)
 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www. lineas.net