Nieuwjaarsbrief Liesbeth Geysels (managing director VIL)

In deze reeks nieuwjaarsbrieven (gratis en niet vergrendeld) blikt een prominente auteur uit de brede logistiek terug naar het voorbije jaar en ook vooruit naar 2020. Vandaag is dat Liesbeth Geysels, managing director van VIL.

Nog een laatste rush in 2019 en we kunnen starten met de planning voor 2020. Op persoonlijk vlak doe ik niet mee aan het maken van goede voornemens, maar voor VIL heb ik er des te meer.

Ambities voor de cluster

In de eerste plaats wil ik VIL als logistieke cluster nog een versnelling hoger laten schakelen, niet alleen in ledenaantal – wij sluiten 2019 af met 622 leden – maar ook in aantal innovatieve bedrijfsprojecten. De open oproep die wij in oktober 2019 lanceerden, leverde maar liefst 29 bedrijvenconsortia op die hun projectvoorstel door VIL wensen te laten financieren. Ervaring leert dat ondernemingen, en dan vooral kmo’s, bulken van innovatieve ideeën en vaak alleen een duw in de rug nodig hebben om hun projectidee te laten steunen. Voor deze ‘duw’ – die sommigen meer dan anderen nodig hebben – gaan we in 2020 voluit, waarbij bedrijven vooral begeleid én aangespoord moeten worden om vol te houden tot het einde van de rit. Volharding wordt beloond met enkele honderdduizenden euro’s, dus het loont zeker de moeite.

Opening demonstratiecentrum

Daarnaast dient het demonstratiecentrum Log!Ville op het Wetenschapspark in Niel (Boom) zijn deuren te openen voor het grote publiek in het najaar 2020. Juridisch werden inmiddels de nodige stappen gezet voor de oprichting van een aparte entiteit. De openbare aanbesteding wordt geschreven voor de inrichting van de digitale belevingsruimte – de zogenaamde ‘Logistics House of the Future’ –, het magazijn van 2000m² krijgt stilaan vorm en de vergaderfaciliteiten kennen al hun vloertapijt en kleurtjes. Het zal alle hens aan dek zijn om tijdig open te gaan, doch één zaak is zeker: Log!Ville moet het logistieke paradepaardje in Vlaanderen worden en non-stop bezoekers trekken uit binnen- en buitenland. Innovatieve en duurzame logistiek zien, ruiken, voelen én testen kan voor onze sector, die in se vrij conservatief is, het verschil maken tussen middelmatig en vooruitstrevend.

Mobiel Vlaanderen

Tot slot staat ook ons multimodaal adviespunt voor het uur van de waarheid. De ambitie van de recent voorgestelde Europese ‘Green Deal’ ligt hoog: we moeten naar een ‘zero emission’-samenleving.

“Do it now!”, de nazinderende song tijdens de recente VIL summit, geldt zeker voor de transportsector, goed voor 22,5% van de CO2-emissies. Het is de enige sector die de afgelopen jaren zijn CO2-uitstoot niet heeft kunnen verminderen. Modal shift en time shift zijn nodig voor een duurzaam en mobiel Vlaanderen. Mobiel Vlaanderen? Met de grote infrastructuurprojecten zoals Oosterweel, de werken aan de Brusselse Ring en de R4 in Gent wordt het een huzarenklus om goederen naar, vanuit of binnen Vlaanderen te vervoeren. We klagen steen en been over de congestie, we willen allemaal verandering … Maar blijkbaar mag het niets kosten.

De tijd van mooie mission statements op de website is voorbij, nu dient actie ondernomen te worden. Hierbij zijn vooral de verladers aan zet. De bevindingen van een recente ING-studie rond ‘Green Supply Chains’ (juli 2019), waaruit blijkt dat 80% van de bevraagde verladers in 2016/2017 duurzaamheid beschouwde als een aandachtspunt maar slechts 50% acties ondernam, is – en ik vind geen andere woord – schrijnend.

Volgend jaar wordt dus zonder twijfel een boeiend en ambitieus jaar voor VIL.  Samen met mijn team wensen we mooie resultaten neer te zetten voor de bedrijven. Logistiek is wat ons bindt en toegevoegde waarde voor bedrijven is waar VIL voor staat.

Ik wens u allen een prettig eindejaar en hef graag samen met u het glas op de VIL-nieuwjaarsreceptie op dinsdag 28 januari. De trouwe Flowslezers zijn bij deze van harte uitgenodigd!

Liesbeth Geysels, managing director VIL

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.mammoet.com