Nieuwjaarsbrief Catrien Scheers (maritieme figuur van het jaar)

Wie anders kunnen we in deze reeks nieuwjaarsbrieven beter het laatste woord van het jaar 2020 geven dan de maritieme figuur van dat jaar? Niemand, toch? We varen het jaar 2020 uit in stijl met de nieuwjaarsbrief van Catrien Scheers.

Scheldekaaien, 31 december 2020

Liefste Flowslezer,

Terugblik naar 31 december 2019.
Oudjaar, voor mij traditioneel een eilandje van geluk.
Samen met vrienden genieten van verrukkelijk voedsel, vurige voornemens en vuurwerk boven de Schelde.
Het lijkt zo lang geleden en toch …

Dankzij menselijke creativiteit, sociale media en fijne wandelingen blijft de verbinding met vrienden, al is het op fysiek veilige afstand.

Dit jaar geniet ik in mijn bubbel van een bourgondisch feestmaal.

Niet evident dat gezond genieten.
Blijven genieten kan dankzij de vele ‘helden van hier’ maar ook dankzij vele onzichtbare ‘verre helden’.
2020 zette een spot op transport als onderdeel van onze economie en ook op de mens achter dat transport. Schrijnende verhalen van honderdduizenden zeevarenden gestrand op schepen door coronaperikelen en duizenden truckers in Dover die de kerstdagen doorbrachten, eenzaam in hun cabine.

In 2019 toastte ik op het ‘decennium van de vrouw’ als tegenwicht tegen 'It is a man’s, man’s, man’s world' van James Brown. Het was een pleidooi voor hokjesvrij denken. Voor een gebalanceerde samenleving waarin zowel mannelijke als vrouwelijke waarden – zij aan zij – elkaar versterken.

Vandaag hef ik het glas op een transportWERELD gestoeld op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).
Op een eerlijk, inclusief, betaalbaar, toegankelijk, slim, veilig en schoon transport.
Op het optimaal inzetten van de sterktes van de verschillende transportmodi. Niet naast elkaar, ieder in zijn silo, maar als multimodale experten samen zoeken naar de optimale oplossing: via weg, water, spoor, pijplijn, lucht of een combinatie daarvan.

Vraag jezelf af wat de prijs is van je feestmaal.
De échte prijs van die ananas bij het dessert. Hoe kwam die tot bij jou?

Focus op wat goed gaat: de bemanning van het schip die wel wordt afgelost, de sprong voorwaarts op het vlak van digitalisatie van transportstromen, de hele keten (van oorsprong tot bestemming) die hemel en aarde bewoog om die ananas (ook tijdens COVID-19) op jouw bord te krijgen …

Verbeter waar er nog te verbeteren valt!

Wees creatief in je job, beperk je afval, werk samen in de zoektocht naar schonere transportoplossingen, lach naar mensen (on- én offline), want warmte en vriendelijkheid kunnen we meer dan ooit gebruiken in deze tijden van snelle verandering.

Wacht niet op anderen, maar weet dat wat jij en ik doen, elke dag écht het verschil maakt.

Stap voor stap maken we een wereld waar IEDEREEN ongeacht leeftijd, geslacht, religie, afkomst of nationaliteit kan genieten van een fijn oudjaar met een lekker, eerlijk feestmaal in goed gezelschap.

Dat zou voor mij het mooiste vuurwerk zijn.
Een wereld van geluk!

Afstandszoen,

Van uw kapoen,

Catrien Scheers, fiere ambassadrice van Fast Lines Belgium en Maritieme figuur van het jaar.

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.dpworld.com/nl/antwerp