Neen, binnenvaartkinderen moeten niet op vijf jaar op internaat

Een aanpassing van de leerplichtwet doet bij binnenvaartouders de vrees leven dat hun kinderen op vijf jaar op internaat zouden moeten. Dat is niet het geval, benadrukken de onderwijsinstanties na overleg met ouders en kenniscentrum KBV.

Internaatsleven hoort bij de jeugd van veel schipperskinderen, maar de kleintjes al op vijf jaar naar de kostschool sturen, dat denkbeeld gaat er bij veel scheepvaartouders niet in. Bij ouders met een reizend beroep, waaronder de ouders uit de binnenvaart, rijst de vraag of hun kinderen nu automatisch al op hun vijfde naar het internaat moeten. De leerplichtleeftijd werd immers aangepast van zes naar vijf jaar. Het is een wetgeving die er vooral op gericht is om kinderen die nu geen kleuteronderwijs volgen, betere startkansen te geven in het lager onderwijs. Een recent overleg met ouders, onderwijsinstanties en kenniscentrum voor de binnenvaart KBV leert dat de kindren niet op vijf jaar verplicht naar het internaat moeten.

"Leerplicht is geen schoolplicht", zegt Wendy Hermans, zelf een varende jonge moeder. "Voor kinderen die niet naar de kleuterschool gaan, werden doe-dozen ontwikkeld waarmee de kleuters aan boord kunnen leren en hun ontwikkelingsdoelen halen. De onderwijsinstanties willen wel het engagement van de ouder om die ontwikkelingsdoelen op te volgen, duidelijker maken. De mogelijkheid van een zesde levensjaar op internaat blijft bestaan, maar kan niet worden verplicht." 

Sensibilisering

"In wezen blijven alle opties open. Ouders en school dienen wel samen het leerproces op te volgen", zegt Freya Nuijten van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. "Er komt in het voorjaar een sensibiliseringscampagne in samenwerking met KBV. September 2020 zou de verlaagde leerplichtleeftijd ingaan. Ook bij vzw De Schroef kunnen ouders terecht voor meer informatie. Het systeem met de doe-dozen is goed ingeburgerd in de schippersgezinnen."

Michiel Leen