Minuut stilte op nieuwjaarsontmoeting Maritieme Kring

De eerste bijeenkomst van de Antwerpse Maritieme Kring van 2019 had een donkere rouwrand. Met een minuut stilte werd Dennie Lockefeer, het overleden lid van de Kring, herdacht.

De afwezigheid van het vlotte en geliefde directielid van Van Moer was het onderwerp dat de gesprekken op de eerste ontmoeting van 2019 beheerste. Voorzitter Eddy Wouters prees de grote verdiensten van de overledene voor de Antwerpse havengemeenschap.

Dennie Lockefeer was indertijd ook een van de eersten die inging op de oproep voor de verjonging van de Maritieme Kring. Die verjonging en vernieuwing blijft ook in 2019 vooraan op de agenda van de Maritieme Kring.

Chocolate Nation

Het informele vriendennetwerk binnen de Antwerpse havengemeenschap verzamelde voor de nieuwjaarsdrink in het fonkelnieuwe Chocolate Nation op het Astridplein. In het belevingscentrum rond Belgische chocolade zagen de maritieme vrienden tot hun tevredenheid dat het transport en de verwerking van cacao in de haven van Antwerpen een prominente rol kreeg.

Bart Timperman