Lief Bleyen (bedrijfsjurist) doceert maritieme vakken aan UAntwerpen

Er is een nieuwe docent voor de maritieme en logistieke masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen. Lief Bleyen neemt de fakkel over van Ralph De Wit.

Sinds het begin van het academiejaar waait er een frisse wind in de maritieme opleidingen aan de Universiteit Antwerpen. Lief Bleyen neemt een aantal maritieme opleidingen over van Ralph De Wit. De Wit concentreert zich verder op zijn advocatenpraktijk en zijn andere opdrachten aan de VUB.  

Hoe is de Universiteit Antwerpen bij u terechtgekomen?

"De Universiteit Antwerpen was op zoek naar nieuwe docenten en contacteerde me eerder dit jaar met de vraag of er interesse was om een aantal juridisch-maritieme vakken te doceren."

"Wat overtuigde me om ja te zeggen? Enerzijds de behoefte om iets 'terug te geven', en om de studenten warm te maken voor deze boeiende en mooie sector. Anderzijds is het ontzettend interessant om een voltijds maritiem beroep in de privésector te combineren met een academische opdracht. Op die manier kan je de studenten echt iets bijbrengen en kan je ook geloofwaardig toelichten hoe het er in de praktijk écht aan toegaat."

Het gebrek aan praktische insteek in de opleidingen is een vaak gehoorde kritiek van de bedrijven. Hoe denkt u daar verandering in te brengen?

"De kritiek is mij inderdaad bekend. Omdat ik zelf nooit de maritieme mastervakken aan de Universiteit Antwerpen gevolgd heb, kan ik hier zelf niet over oordelen."

"Ik streef er in ieder geval naar mijn vakken zo praktisch mogelijk te houden, met een sterke internationale insteek. Het feit dat zowel ikzelf, als mijn echtgenoot en een groot deel van mijn vriendenkring actief zijn in de maritieme sector of de internationale handel, is zeker een goede hulp om deze doelstelling te bereiken." 

"Ook laat ik geregeld gastsprekers aan het woord via korte interviews of via gastcolleges, waar de theorie meteen aan een praktijktoets wordt onderworpen. Zo hadden we recent de voorzitter van de Baltic Index Council te gast, lieten we een van de grootste Griekse tankerreders aan het woord over de koop/verkoop van schepen en kwam een Braziliaanse scheepsmakelaar onze studenten wat wijzer maken over charterparties."

"Met die directe praktijktoets van de onderwezen materie wil ik het verschil maken met het verleden en de aan bestaande kritiek tegemoetkomen."

Hoe probeert u de studenten te motiveren in de huidige coronacrisis?

"Ik heb in de aula lesgegeven zolang als dat toegestaan was. Helaas moest ik begin november dan toch verplicht overschakelen op uitsluitend virtuele colleges. Ik betrek daarbij de studenten op allerlei manieren actief bij de les."

"Ik probeer daarnaast nog altijd zeer dicht bij de studenten te staan. Mijn (voorlopig nog enkel digitale) deur staat altijd open voor de studenten."

"Ik vind het belangrijk dat de studenten door mijn lessen ook gelijkgestemden kunnen leren kennen. Ik heb in het begin van het academiejaar laten kennismaken met de studentenvereniging Kludde, een vereniging voor maritieme studenten en sympathisanten met een passie voor de haven en de stad Antwerpen. Ze organiseren nu ook digitaal een aantal events. Ik vind het belangrijk dat studenten elkaar goed leren kennen, want ze zullen elkaar nog vaak tegenkomen en nodig hebben tijdens hun carrière in de transport-/logistieke sector. Het is tenslotte een kleine wereld."

Internationale carrière

Lief Bleyen behaalde haar bachelor rechten aan de UA. Daarna haalde ze in Utrecht en Oslo twee masterdiploma’s. Na een stage bij het Internationaal Tribunaal voor Zeerecht in Hamburg werd haar interesse gewekt voor een doctoraat aan het internationaal gerenommeerde Max-Planck-Institut (Hamburg). Haar doctoraatsonderzoek spitste zich toe op een aantal juridische aspecten van gedwongen scheepsverkopen, ingegeven door de scheepvaartcrisis die volgde op de financiële crisis van 2008.

Tijdens haar doctoraatsonderzoek werkte ze parallel bij het internationaal maritiem advocatenkantoor Ince & Co en bij de Deutsche Schiffsbank om extra praktische ervaring op te doen. In 2016 keerde ze terug naar Antwerpen als legal counsel bij Manuchar nv. Sinds 2019 is ze legal counsel EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) bij de internationale chemische distribiteur Azelis.

Momenteel doceert Lief Bleyen de vakken 'shipping law', waarbij de juridische levensloop van een schip wordt doorlopen, en 'legal aspects of shipping risks', dat meer de focus legt op de juridische problemen binnen de maritieme en logistieke wereld.

Philippe Van Dijck