"Je kunt een kapitein niet zomaar culpabiliseren"

Het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege hield gisteravond haar jaarlijkse algemene vergadering in het Red Star Line Museum. Een meeting in het teken van opvolging en verjonging, maar ook met oog voor de actuele bekommernissen van de zeevarenden.

Een dertigtal leden van de KBZ en hun partenr, samen met een contingent genodigden, blies gisteravond verzamelen in het Red Star Line Museum voor de jaarlijkse algemene vergadering van de organisatie, die de belangen van de Belgische zeevarenden behartigt. 

"Kapiteins niet culpabiliseren"

Secretaris-generaal Boudewijn 'Boudy' Baert schetst de belangrijkste aandachtspunten. "Het afgelopen jaar bleef piraterij een grote bekommernis voor onze zeevarende leden", zegt Baert. "Daarnaast is ook de drugstrafiek een probleem. Kapiteins kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer er op hun schip zaken gebeuren waar zij niets aan kunnen doen. Een onvrijwillige milieuvervuiling bijvoorbeeld, of wanneer er drugs worden gevonden aan boord. Aan boord zijn plaatsen genoeg waar je iets kunt verstoppen, zonder dat de kapitein het weet. Goed, de kapitein is verantwoordelijk voor zijn schip, maar je kunt hem niet culpabiliseren voor zaken waar hij geen weet van heeft."

Verjonging

Ook de verjonging van het ledenbestand is een aandachtpunt. "Met een 'like' op Facebook maak je nog geen lid", lacht Baert. "In de toekomst willen we een actievere rol voor bestuurders en leden bij het organiseren van de activiteiten. Werk dat vaak bij de secretaris-generaal terechtkomt. Idealiter wordt een vereniging gedragen door de leden. We zouden wat meer actieve participatie willen zien, vooral van de jongere leden. Positief is dat ook de marine tot het bestuur toetreedt."

Aandacht voor afgestudeerden 

Zelf wil Baert tot het einde van dit jaar actief blijven. De verjonging lijkt alvast goed te zijn ingezet. Het KBZ verwelkomde gisteravond enkele jonge bestuursleden, van wie niet iedereen aanwezig kon zijn omdat ze zich momenteel op zee bevonden. Wel aanwezig waren Christophe Roes en Sander Steel, die elkaar nog kennen uit hun studiejaren aan de Hogere Zeevaartschool. "Voor pas afgestudeerden is het moeilijk om een job te vinden die ze willen doen op zee. KBZ besteedt nu al aandacht aan de tewerkstelling van afgestudeerde jongeren, maar ik wil er in de toekomst nog meer de klemtoon op leggen", zegt Steel. Roes wil dan weer de discussie levendig houden over de digitalisering in de maritieme sector en de evoluties richting autonome schepen. "Ook In België, als belangrijk scheepvaartland, moeten we op de voorgrond blijven treden. De verjonging van de sector gaat ons ter harte."

Michiel Leen