Jan Denys (kabinet Weyts): “Maritieme opleiding is 200% kans op job”

Directeur Jan Denys van Maritiem Instituut Mercator in Oostende is zonet gedetacheerd naar het kabinet van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts. Zijn 34 jaar ervaring komt goed van pas als raadgever voor de vernieuwing van het secundair onderwijs.

Jan Denys (56) uit Ieper is zestien jaar directeur van Maritiem Instituut Mercator, de middelbare school voor zeevaart en techniek in Oostende. “Terwijl volgens een onderzoek van het onderwijsmagazine Klasse de houdbaarheidsdatum van een schooldirecteur gemiddeld acht jaar is. Ik had dus dubbel zoveel tijd om een netwerk van contacten in het onderwijsveld en in de administratie op te bouwen. Die zullen de komende jaren goed van pas komen.”

Denys kent na 34 jaar het onderwijs van binnen en van buiten. “Ik heb altijd heel graag les gegeven en met een team collega’s onze school terug op de kaart gezet. Het is dan ook na lang twijfelen en met spijt in het hart dat ik tijdelijk Oostende verlaat. Een van mijn drijfveren om op het kabinet te gaan werken, is dat ik hetgeen op het veld leeft, nu kan helpen vertalen naar de minister. Dit is een opportuniteit om vanuit de praktijkervaring mee het beleid te helpen sturen.”

Unieke combinatie

In de kabinetsploeg van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is Jan Denys raadgever voor het secundair onderwijs. “Er ligt veel werk op de plank om het secundair onderwijs te vernieuwen. De minister heeft als speerpunten onder meer duaal leren (combinatie school-werkplek), het aanscherpen van de eindtermen, de kennis van het Nederlands, het begeleidingsdecreet en het verminderen van de planlast voor de leerkrachten.”

Denys kan een mooie referentie voorleggen: onder zijn leiding transformeerde Maritiem Instituut Mercator naar een zogenaamde ‘domeinschool’ die algemeen (ASO), technisch (TSO) en beroeps (BSO) secundair aanbiedt. “In het TSO hebben we Technieken Dek & Motoren en in het BSO is Maritieme Vorming gericht op de visserijsector. In het ASO stichtten we de richting Maritieme Wetenschappen, die wiskunde-wetenschap aanvult met maritieme elementen. Deze combinatie in één school is uniek in Vlaanderen.”

Prominent maritiem onderwijs

Ons land telt twee scholen voor secundair zeevaartonderwijs. Een 130-tal leerlingen bereiden hun loopbaan voor in het Maritiem Instituut Mercator in Oostende en een 120-tal in de Scheepvaartschool in Antwerpen, die Maritieme Technieken Dek & Motoren en Binnenvaart aanbiedt. “Het maritiem onderwijs zal steeds een prominente plaats behouden. Het valt niet alleen onder de toekomstgerichte optie STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), het heeft ook een stapje voor omdat het afgestemd is op de internationale maritieme STCW-regelgeving (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).”

Denys ziet onbeperkte carrièremogelijkheden na een maritieme opleiding. “Door het wereldwijde tekort aan zeevarenden heeft elke afgestudeerde 200% kans op tewerkstelling. Dat geldt niet alleen voor het secundair onderwijs maar ook voor het hoger onderwijs, bij de VDAB of andere opleidingen. Onze gasten zitten werkelijk overal in binnen- en buitenland.”

Roel Jacobus