Inge De Wolf (Port of Antwerp) leidt Europese project groene havens

Inge De Wolf leidt vanuit Antwerpen het Europese consortium Pioneers. Haven van Antwerpen speelt binnen dat project een voortrekkersrol op zoek naar duurzame oplossingen voor de milieu- en klimaatuitdagingen van de Europese havens.

Havenbedrijf Antwerpen neemt het voortouw in het consortium ‘Pioneers’, een samenwerkingsverband tussen maar liefst 46 partners uit de brede maritieme en logistieke sector die zich samen buigen over de uitdaging om de Europese havens ecologisch en concurrentieel te houden. Antwerpen is uitgekozen als plaats waar de meeste demoprojecten vorm zullen krijgen. Ook de havens van Venlo, Constanza en Barcelona stappen mee in het project. Dat ontvangt middelen uit het research- en innovatieprogramma 'Horizon 2020' van de Europese Unie. 

Geen sinecure

Inge De Wolf is programmacoördinator van het Pioneersconsortium. Inge werkt bijna negen jaar bij het Havenbedrijf Antwerpen en brengt een jarenlange ervaring met duurzaamheid en duurzaamheidsrapportering mee. Ze zette mee haar schouders onder de eerste duurzaamheidscommunicatie van de Antwerpse haven, met bekende evenementen als het WPSP (World Port Sustainability Program) en de Sustainability Awards. Sinds enkele jaren is ze actief op de afdeling Public Affairs. “Ook daar heb ik de belangen van de dossiers op het vlak van duurzame energie, industrie en mobiliteit binnen de havengemeenschap en daarbuiten vertegenwoordigd.” 

Het Pioneersproject loop vijf jaar en zal aflopen in oktober 2026. Het is voor Inge meer dan een voltijdse job, en dat zal het voor de komende jaren ook blijven. “Zo’n consortium met verschillende partners opstarten is geen sinecure. Ook voor mij is dit een nieuwe rol, dus er valt veel te ontdekken en te leren, nog buiten de inhoud van de projecten. We moeten ook de partners helpen om de strikte Europese richtlijnen rond rapportering en declaratie te volgen.” 

Team 

“Ik maak deel uit van een goed werkend team dat niet aan zijn proefstuk toe is met dit soort veelomvattende Europese projecten, zoals ePIcenter, Corealis en Fastwater waarin we een rol spelen. Pioneers Project wil met een Green Ports Masterplan ook een blauwdruk vormen voor duurzame innovaties in havens elders ter wereld, die dan kunnen voortbouwen op technologieën en oplossingen die binnen het project zijn ontwikkeld. In de eerste plaats kijken we dan naar de andere deelnemende havens: Venlo, Constanza en Barcelona. Op termijn is het de bedoeling om innovaties over te dragen naar andere havens en de beste praktijken van het project buiten het consortium toe te passen.”  

Welke concrete projecten komen er in Antwerpen? 'Pioneers' omvat 19 demoprojecten, waarvan de meeste in Antwerpen zullen worden opgezet. "Concreet werken we rond de productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift en optimalisatie van goederenstromen en personenverkeer, en digitale transformatie. De Antwerpse haven wil immers tegen 2050 CO2-neutraal zijn in lijn met het 'Fit for 55'-pakket en de Europese Green Deal. De ambitie van Pioneers vind je ook een op een terug in het ondernemingsplan van Port of Antwerp."

Duurzaam leven 

Welke rol speelt duurzamheid in Inges dagelijkse leven? “Voor mij zit duurzaamheid in heel wat kleine zaken. Veel verplaatsingen met de fiets en energiezuinig wonen, voedselverspilling en afval tegengaan. Het is dus meer dan alleen een job. Ik kan me zeker terugvinden in de duurzame missie van de haven en geef de duurzaamheidsgedachte ook door aan mijn kinderen. Voor hen is de idee van duurzaamheid de logica zelve, maar het is wel goed dat ik dat als ouder kan faciliteren.” 

Zuinig reizen 

De ecologische bekommernis drukt ook zijn stempel op de organisatie van de internationale samenwerking. “Reizen hoort bij dergelijke grootschalige projecten, ook om de andere deelnemers beter te leren kennen. De kick-off gebeurde noodgedwongen digitaal en we bekijken welke verplaatsingen fysiek dan wel digitaal doorgaan.”  

Kennis delen 

"Om ons doel te bereiken zal samenwerking cruciaal zijn. Niet alleen met de Europese partners binnen het consortium maar we zullen ook synergieën zoeken met andere stakeholders en consortia. Kan een Green Ports Masterplan bijvoorbeeld hen ook van nut zijn?" besluit Inge. 

Op korte termijn worden twee stakeholderworkshops opgezet om uit te reiken naar partners binnen de Antwerpse havengemeenschap. Op 25 november organiseren we samen met het SPEED project TomorrowPorts over resilience en smart ports, waarbij Antwerpse partners uit het consortium aan het woord komen. Op 2 december volgt er een tweede workshop in samenwerking met COOCK Smart Ports.

Michiel Leen