Fons Leroy (ex-VDAB): "Logistiek kampt met onwerkbaarheid"

Oud VDAB-topman Fons Leroy schetste tijdens de Flows Awards de uitdagingen voor bedrijven in het komende decennium. Voor de representativiteit en werkbaarheid van de logistieke sector is hij kritisch.

Fons Leroy sprak tijdens de Flows Awards van afgelopen donderdag uitgebreid over de uitdagingen die bedrijven tegemoet moeten zien in de komende jaren. De oud-topman van de VDAB had het onder andere over de uitstroom van vergrijzend talent, de uitdaging van diversiteit en de nog toenemende schaarste aan talent. Voor de logistieke sector had hij een streng verdict klaar. De diversiteit van de samenleving ziet hij nog niet gerepresenteerd in het gezelschap dat het publiek uitmaakt van de Flows Awards. Uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) blijkt dat de werkbaarheidsgraad van de sector problematisch is. "Medewerkers in de sector hebben veel last van burn-out en stress, de autonomie is laag en opleiding krijgt weinig aandacht. En dat terwijl deze sector bij uitstek blijft draaien in de moeilijke pandemie-omstandigheden. Hr-beleid in de logistiek moet dus in de toekomst meer aandacht hebben voor mentale en fysieke gezondheid."

Dalende werkbaarheid

Wij vroegen Leroy na afloop om even dieper in te gaan op de problemen die hij aankaart en de oplossingen die hij vanuit zijn expertise ziet. "Het SERV-onderzoek, dat overigens van net voor de coronacrisis dateert, wijst op een dalende werkbaarheid in heel de Vlaamse arbeidsmarkt. Transport en logistiek behoren tot de sectoren die desondanks moeten blijven draaien in deze moeilijke omstandigheden. Blijft de vraag of de sector kan investeren in het opkrikken van die werkbaarheid."

In een vergrijzende samenleving is het voor Leroy van belang dat ook oudere medewerkers langer aan de slag kunnen worden gehouden. Hoog absenteïsme, hoge stress en burn-outs kunnen we ons niet permitteren. De werkdruk moet verlicht worden." 

Ontwikkelen in nieuwe skills

Waar situeren zich volgens Leroy de specifieke werkbaarheidsproblemen voor transport en logistiek? "Opleidings- en loopbaanmogelijkheden zijn een bekend knelpunt, al denk ik wel dat daar op korte termijn verandering in komt. Je moet blijven ontwikkelen in nieuwe skills, niet alleen specifiek jobgerelateerd maar ook algemener. Dan heb ik het over aanpassingsvermogen, meedenken, innovatie. Transport en logistiek hebben het imago van vaak zwaar werk. Goed gebruik van technologie kan daar de last verlagen en werkbaar werk creëren voor medewerkers die nu vaak noodgedwongen thuis zitten." Leroy zet zich via zijn voorzitterschap bij GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) in, om arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking te verhogen.

Diversiteit heeft potentieel 

De sector worstelt, vele inspanningen ten spijt, nog steeds met een weinig aantrekkelijk imago. Hoewel de realiteit op het terrein veel genuanceerder is, zien veel jongeren de sector als te "kil, corporate en onbeschaafd" om aantrekkelijk te zijn. "Een van de kandidaat-Rookies haalt enkele punten aan: vervrouwelijking en meer diversiteit kunnen een meerwaarde vormen", weet Leroy. "De interculturaliteit zit in je keten, waarom zou je dat niet integreren in je bedrijf? Dan versta je als bedrijf veel beter wat er gebeurt in andere delen van de wereld. Diversiteit is niet alleen een maatschappelijk streefdoel, het verhoogt ook het economische potentieel van je bedrijf. Dat zeg ik niet, dat blijkt uit een Harvardstudie naar de honderd succesvolste bedrijven. Die groep, waartoe ook heel wat transportbedrijven behoren, investeren in innovatie en houden er een divers personeelsbestand op na."

Michiel Leen