Experience@Work en Ahlers: ander werk voor 55-plussers

De Antwerpse logistiekspeler Ahlers geeft 55-plussers de kans om de laatste jaren van hun carrière hun expertise in te zetten in andere organisaties, zoals ngo’s. Een aanpak die nog groeipijnen vertoont, weet HR-manager Philip D’Hollander.

Via de organisatie Experience@Work kunnen oudere medewerkers de laatste jaren van hun loopbaan buiten het bedrijf aan de slag, zonder aan sociale voorwaarden in te boeten.

“Ahlers stapte in oktober 2016 mee in het Experience@Work-verhaal. Onze insteek daarvoor was een viersporenbeleid voor onze 55-plussers: blijven werken in het regime en met de verantwoordelijkheid die ze kenden; verantwoordelijkheidsniveau laten afnemen, maar tijdsregime behouden; verantwoordelijkheidsniveau behouden, tijdsregime verlagen of verantwoordelijkheidsniveau verlagen én tijdsregime verlagen. Experience@Work gaf ons de mogelijkheid om een vijfde spoor aan te bieden: je carrière verderzetten buiten de Ahlersgroep, in een totaal andere rol indien je dat wenste, mét behoud van de zekerheden die je had opgebouwd bij Ahlers (loon, anciënniteit, enzovoort). Daarbij was het duidelijk dat er voor Ahlers geen besparing op loonkost in zat, maar dit was een duidelijke visie rond het nuttig inzetten van oudere werknemers", zegt Philip D'Hollander. Concreet: oudere werknemers kunnen via Experience@Work solliciteren bij een organisatie die op zoek is naar ervaren medewerkers, genre Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen.

Geen alternatief voor naakt ontslag 

Uiteraard kunnen die organisaties niet het loon en de bijkomende voorwaarden bieden die je hebt na een lange carrière in de privésector. Zolang de medewerker aan boord is bij de andere organisatie, blijft Ahlers instaan voor de extra’s bovenop het barema dat de ngo biedt. Anciënniteit en sociaal passief blijven zo intact. Let wel, het is niet omdat een medewerker via Experience@Work kandideert, dat hij zomaar bij de andere organisatie aan de slag kan. Het blijft een vorm van sollicitatie, de doelorganisatie pikt er nog altijd de medewerker met het grootste potentieel uit. “Een medewerker van ons die in het traject stapt, maar afgewezen wordt, hoeft evenwel niet voor zijn job te vrezen. Het is geen alternatief voor een naakt ontslag”, zegt Philip D’Hollander. “De procedure via Experience@Work is overigens te lang om een snel ontslag te vervangen. Mocht het bijvoorbeeld niet lukken bij de ngo, dan keert de medewerker gewoon naar ons terug. Een stap richting Experience@Work is geen opstap naar een afscheid.”

"Wij ontslaan niet graag mensen"

Niet dat Ahlers per se van zijn oudere werknemers af wil. “Maar onze organisatie verandert verrassend snel en ingrijpend. Niet iedere medewerker is even flexibel en voor sommige mensen is het heel moeilijk om na twintig of dertig jaar nog het roer om te gooien. Via het Experience@Work traject blijven ze aan de slag zonder sociale drama’s. Wij ontslaan echt niet graag mensen. Daarbij: de ratrace wordt er niet minder om. Wij willen geen mensen eraf rijden of zien uitvallen met burn-outs en depressies, en op deze manier bieden we ze een andere horizon voor hun latere carrière.”

Ja maar...

Philip D’Hollander moet wel toegeven dat het enthousiasme op de vloer voorlopig tegenvalt. “Er waren veel ja-maars te horen. Mensen gingen hun collega’s missen, ze waren bang voor de sprong in het duister. Tegen hun goesting moeten ze het ook niet doen. Anderen die erin stapten, stelden eisen die een Experience@Work-traject bemoeilijkten: ze wilden dicht bij huis werken, maar in het West-Vlaamse of Limburgse hinterland liggen de opportuniteiten qua ngo’s niet dik gezaaid. Idealiter stappen mensen hierin uit overtuiging. Niet alleen vijftigers, maar op termijn misschien zelfs dertigers en veertigers. Dit lijkt me de toekomst tout court, een manier om werknemers uit de gouden kooi te halen waarin ze vaak terechtkomen en ongelukkig zijn.”

Een nobel initiatief, kortom, maar de geesten moeten nog rijpen. De sociale regelgeving, beducht voor sociale dumping, maakt zo’n overplaatsing niet altijd even eenvoudig op administratief vlak. "Dat is onderaanneming, waarop dus 21 procent btw verschuldigd is en waardoor het systeem minder interessant wordt’, zegt Inge Janssens, directeur van Experience@Work aan zakenkrant De Tijd. "Als we er op grote schaal een succes van willen maken, moeten de regels versoepeld worden of moet er een korting komen op de sociale lasten."

Michiel Leen