Doel-activist Creve stapt in politiek: "100% kans verkozen te raken"

Jan Creve, drijvende kracht achter het protest voor het behoud van Doel, stapt in de Beverse gemeentepolitiek als kandidaat voor de splinterpartij Beveren 2020 van Bruno Stevenheydens (ex-VB, ex-N-VA). "In deze omstandigheden een noodzakelijke stap."

In de afgelopen twee decennia wierp Jan Creve zich op als bezieler en spreekbuis van de beweging Doel 2020, die het polderdorp wil redden. Creve maakte zijn debuut als kandidaat-politicus tijdens een druk bijgewoond debat in het kader van het architectuurproject 'Doelland' (KU Leuven), dat de toekomstperspectieven van het polderdorp onderzoekt. Weinig verbazend bestond het debat vooral uit clashes tussen Creve enerzijds, en MLSO-voorzitter en N-VA-schepen voor ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels anderzijds.

Dat hij nu kiest voor een dissidente lijst onder aanvoeren van ex-Vlaams Belang- en ex-N-VA-politicus Bruno Stevenheydens, hoeft niet te verbazen: Creve maakte ooit zelf deel uit van Vlaams-nationalistische bewegingen. Stevenheydens was jarenlang actief voor Vlaams Belang en N-VA en was voor die partij zelfs voorzitter van de MLSO. In 2014 stapte hij evenwel uit de partij omdat hij geen steun voelde voor het behoud van Doel.

Dat Creve nu kiest voor een plaats op deze scheurlijst, en niet bij een partij die het behoud van Doel ideologisch goed gezind is, genre Groen of sp.a, ligt volgens Creve aan de omstandigheden. "In deze omstandigheden is de keuze voor de gemeentepolitiek een noodzakelijke stap. De andere partijen bieden niet genoeg weerwerk. In de dossiers over de uitbreiding van de haven en de leefbaarheid van de dorpen op de linkeroever hebben we kennis en maturiteit genoeg om het verschil te maken."

Maar waarom stapt u dan precies nu in de politiek?

"Ons engagement is altijd hetzelfde, maar de middelen en methodes veranderen soms. Beveren heeft een onafhankelijke lijst nodig om de problemen van de leefbaarheid in de polderdorpen aan te kaarten. De discussie over het complex project voor extra containercapaciteit deed me beslissen om nu de stap te zetten naar de gemeentepolitiek."

Hoeveel kans ziet u om verkozen te worden?

"Honderd procent. De Beverse onafhankelijke politici Bruno Stevenheydens en Marina Apers profileren zich ook op de problematiek van de polders en de haven. Dat we opkomen met een onafhankelijke lijst, is geen symbolische actie: wij willen het verschil maken en onze voet dwars zetten voor Doel. Die leemte in het politieke aanbod willen we opvullen."

Intussen lijkt de trein voor een Saeftinghedok toch vertrokken te zijn?

"De kans dat het dok er komt is klein. De Raad van State heeft al eerder grote uitvoeringsplannen naar de prullenbak gewezen. Ook met het nieuwe plan zal het snel 'terug naar af' zijn."

De andere politieke partijen in Beveren hebben hun connecties op Vlaams en federaal niveau. Tijdens het debat vanavond klonk de oproep om met die connecties iets te doen voor de gemeente. Bij wij kan u in Brussel aankloppen? 

"In het overleg rond de extra containercapaciteit hebben we ons al bewezen als volwaardige gesprekspartner. Een oplossing voor de linkeroever kan niet buiten de actievoerders en bewoners om worden gerealiseerd. Actiecomité Doel 2020 blijft ook gewoon bestaan. Onze boodschap aan de haven is: wij zijn niet tegen jullie. Maar het zou fijn zijn als jullie niet tegen ons waren."

Michiel Leen