Doel 2020 in beroep tegen 'kolonialistische' uitkijktoren in polder

Actiecomité Doel 2020 gaat in beroep tegen de bouwvergunning voor een uitkijktoren bij de Zoetenberm in Doel. Voorman Jan Creve voert aan dat de bevolking voorafgaandelijk niet werd geraadpleegd. Het gemeentebestuur spreekt dat tegen.

De te bouwen uitkijktoren aan de Zoetendijk kadert in het project Havenland, waarmee het Havenbedrijf Antwerpen het havengebied wil aanprijzen als recreatie- en toeristisch gebied. Het Beverse schepencollege verleende begin deze week een vergunning voor het project, maar de actiegroep – die ook opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beveren – verzet zich. "Die uitkijktoren geeft de indruk dat de polder een grote speeltuin is voor projectontwikkelaars en hun vriendjes", fulmineert Creve. "Het past binnen de toeristische plannetjes van de haven. Het hele Havenlandproject is niet met de bevolking van de streek afgetoetst. En om in dat landschap dan een toren neer te poten die gemaakt is uit containers, dat is kolonialistisch." 

Creve hekelt het feit dat het opzetten van een beroepsprocedure bij de provincie 100 euro moet kosten. "Maar die klacht komt er, wij willen die toren niet. Er staat er amper 500 meter verderop al één. Het is belachelijk dat we een beroepsprocedure op gang moeten brengen. We hadden liever gehoor gekregen bij het schepencollege toen het onderzoek nog liep."

Gevraagd naar de timing van de klacht, op enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, reageert Creve laconiek. "Het schepencollege geeft de nota met de gunstige beslissing pas begin deze week vrij. Aan die timing kunnen we niets verhelpen." 

De kwestie van de uitkijktoren is één aspect van een hertekening van het polderlandschap. In het gehucht Prosperpolder wordt een parking gepland met een capaciteit van negentig auto's en drie autobussen. Ook plannen om de molen van Doel en het Hoog Huis naar Prosperpolder te verplaatsen, roepen bij Creve herinneringen op aan de oude vernietigingsplannen voor Doel. 

Provocatie

Schepen van ruimtelijke ordening Vlegels was niet voor een reactie beschikbaar vanmiddag. In Gazet Van Antwerpen reageert hij wel misnoegd op de klacht. 

“De uitkijktoren is een moderne constructie die uitgedokterd is door een architectenbureau, en bestaat niet zomaar uit wat containers op elkaar. Dat past binnen het plaatje dat de polder aantrekkelijk maakt voor toerisme”, laat Vlegels optekenen. 

“Er zijn vier infomomenten geweest rond dit project, dat al enkele jaren loopt. Om nu met enkele details naar voren te komen, vind ik niet serieus. De parking waarover men spreekt, wordt net buiten de dorpskern aangelegd om het verkeer uit het centrum te houden en om de locatie toegankelijk te houden voor bijvoorbeeld schoolkinderen. Ik vind dit een provocatie, het is de schaamte voorbij.”

Michiel Leen