Nieuwjaarsbrief Dirk Oellibrandt (president MPET)  

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2020. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Dirk Oellibrandt, president bij MPET.

Beste flowslezer, beste maritieme en logistieke vrienden en collega’s,

Weeral is een jaar voorbijgevlogen, wederom zijn de nieuwjaarswensen en -kussen uitgewisseld. Tijd om tegelijk vooruit en terug te blikken.

Safety first

Met het drastisch terugdringen van onze arbeidsongevallencijfers namen we als havengemeenschap vorig jaar een uitdrukkelijk engagement. De stagnatie van deze cijfers op een veel te hoog niveau was immers onaanvaardbaar. Met alle betrokken stakeholders werd dan ook een ambitieus actieplan opgestart met doorgedreven campagnes waarbij gefocust werd op de meest voorkomende incidenten en voorvallen (bijvoorbeeld: slip en trip, hand- en vingerletsels).

Het is met enige fierheid dat we samen kunnen vaststellen dat die aanpak heeft gewerkt met een afname van ons frequentiecijfer met afgerond 30% als resultaat. Dat is natuurlijk een schitterend resultaat, maar laat er geen twijfel over bestaan: het werk is niet af. 

Het is nu zaak om deze aanpak te verankeren in onze dagdagelijkse werkprocessen en omgeving en ervoor te zorgen dat veiligheid een integraal deel wordt van het DNA van al onze leidinggevenden en medewerkers. Alleen zo kunnen we onze track record nog verder verbeteren en ons ultiem streven, een arbeidsongevallenvrije omgeving, met verdere doorgedreven volharding nastreven.

It’s the economy, stupid            

Een korte terugblik op 2019 leert ons dat we op MPET een zeer degelijk jaar achter de rug hebben. Diverse volumerecords sneuvelden meermaals ( zowel op dag-, week-, maand- als jaarbasis maar ook op het vlak van recordaanlopen en callsizes) en brachten ons voorbij de kaap van 7,5 mio watergebonden teu, een stijging met  ongeveer 6% in vergelijking met 2018. Voor 2020 verwachten wij opnieuw een volumestijging, weliswaar enigszins gematigder. 

MPET nadert dan ook met rasse schreden zijn volle capaciteit en we volgen alle ECA-ontwikkelingen met argusogen en hopen vooral dat de kortst mogelijke timing wordt gerespecteerd. 

De Warmste Week     

Zoals in mijn vorige nieuwjaarsbrief aangegeven, beschouwen we het op MPET en binnen de groep waarvan we deel uitmaken als onze plicht om onze sociale verantwoordelijkheid op te nemen en ons te bekommeren om zij die zich onder een veel minder gunstig gesternte binnen onze maatschappij bevinden. Zo geven we als bedrijf iets terug aan de samenleving waarin we opereren en waaraan we ook voor een groot stuk ons bestaan te danken hebben.

In deze context is – naast broodnodige financiële steun – vrijwilligerswerk (en ik spreek vanuit ervaring) een absolute aanrader en tevens een confronterende eyeopener. It puts things into perspective. 

Farewell and welcome          

2019 is het overgangsjaar geweest waarbij Walter Van Mechelen gradueel de fakkel van het Alfaport- en havenkoepelvoorzitterschap (een topwoord bij scrabble) heeft doorgegeven aan Bernard Moyson.

Langs deze weg wens ik Walter te bedanken voor zijn onverdroten inzet om dit in goede banen te leiden. Geen moeite was hem te veel om de verschillende ‘stakeholders’ te doen spreken met één stem en hen gemeenschappelijke standpunten te doen verdedigen om zo naar buiten te komen als een echte gemeenschap. Ik kan me best voorstellen dat (enige) frustratie regelmatig Walters deel was ...

Op het einde van zijn mandaat is Walter, samen met Bernard, erin geslaagd een oplossing te vinden en een doorbraak te forceren in een kritiek dossier dat als een zwaard van Damocles boven havenkoepel/Alfaport hing: de structurele financiering waardoor de langetermijntoekomst van Alfaport gevrijwaard wordt .

Daarom Walter: bedankt, you did a hell of a job. En Bernard: welcome, we kijken ernaar uit om met jou samen te bouwen aan de verdere toekomst van onze havengemeenschap.

Happy New Year 

Cheers, mijn glas is halfvol, ik hoop dat van jullie ook. Daarom wens ik alle Flowslezers en hun naasten een schitterend 2020 toe in een uitmuntende gezondheid. 

Dirk Oellibrandt , president MPET 

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

      

www.portmade.com