"Deze experten komen in actie als het echt misgaat"

Met gevaarlijke chemische producten kan het inderdaad snel gevaarlijk worden. Op zo’n moment heb je mensen nodig die weten wat er moet gebeuren. Een blik achter de schermen bij de opleiding Postgraduaat Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

Campus Vesta, het provinciaal opleidingsinstituut van de brandweer- en hulpdiensten, biedt de opleiding aan in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het KCCE (Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid). Directeur Koen Milis schetst het kader: “Deze opleiding leidt mensen naar een expertenrol, bijvoorbeeld in het kader van een provinciaal coördinatiecomité bij incidenten met gevaarlijke chemische producten, maar mikt ook op brandweerlieden, civiele veiligheid en veiligheidscoördinatoren binnen bedrijven.”

Universitaire kennis

Een eenvoudige opleiding is het niet: een voorkennis van chemische processen en producten op universitair niveau wordt vereist, of een gelijkwaardige kennis door ervaring. “Die kennis is echt een must. Deze mensen moeten in actie schieten als het écht misgaat”, zegt Milis. Hij rekent de opleiding bij de zwaarste cursussen die het instituut aanbiedt.

Live

In een groep van maximum achttien mensen worden verschillende aspecten belicht, met een mix van toepassingsgerichte theorie en een grote dosis praktijk: bedrijfsbezoeken, maar ook trainingen op de campus. Vesta beschikt over een nagebouwde chemische reactor om brandoefeningen te doen. Weldra wordt die vervangen door een veel grotere chemische installatie om nog beter te kunnen trainen. Milis vindt het belangrijk dat de cursisten de processen live aan het werk kunnen zien, maar daarnaast wordt er ook getraind met maquettes en virtuele toepassingen. “We werken met verschillende docenten uit de privé, die hun chemische processen en installaties door en door kennen.”

De cursisten combineren de lessen met hun dagelijkse job. De contacturen zijn dan ook gegroepeerd in lesdagen van zes tot acht uren.

Wetenschappelijke onderbouw 

De Universiteit Antwerpen zorgt voor de wetenschappelijke onderbouw. “Die kennis is cruciaal om in alle mogelijke situaties te kunnen ingrijpen”, zegt professor Vera Meynen. “Cursisten kunnen een voortraject volgen om bijvoorbeeld hun chemische kennis op te frissen, of meer inzicht te verwerven in de werking en organisatie van brandweer en hulpdiensten. In samenwerking met experten vanuit de universiteit en kenniscentra, de transportsector, de chemische industrie en de brandweer brengen we een zo volledig mogelijk beeld van wat er allemaal bij een incident met gevaarlijke stoffen komt kijken."

Goedkoop is de opleiding niet: 8.000 euro. Medewerkers van de brandweer kunnen wel subsidie krijgen van het KCCE, zodat de kost voor de werkgever tot 2.000 euro beperkt blijft. Meer info vind je hier

Michiel Leen