Alarmkreet: “Nul leerlingen 7e jaar Transport Management Assistant”

Oprichtster Christine Delameilleure van het zevende jaar Transport Management Assistant in Blankenberge slaat alarm. Ondanks de grote vraag van bedrijven, kiezen na 35 succesvolle jaren nauwelijks nog leerlingen voor deze opleiding met werkzekerheid.

“We hebben een lange lijst van oud-leerlingen die een flinke loopbaan uitbouwden in de haven van Zeebrugge”, verzekert Christine Delameilleure. In 1986 werd ze als kersverse economist (KU Leuven) door de directie van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge gevraagd om voor de handelsopleiding een zevende jaar op te starten.

“De uitbreiding van de voorhaven in Zeebrugge was toen net klaar en de ontwikkeling van de achterhaven startte. Er kwamen heel veel nieuwe bedrijven en die hadden een grote behoefte aan maritieme bedienden. Wij boden een ideale formule om jongeren op één jaar tijd klaar te stomen voor een toekomst met werkzekerheid, waarbij ze zich in een groeiende sector konden opwerken.”

Theorie en praktijk

In 2012 werd de opleiding ‘maritieme handel/internationaal transport en goederenverzending’ grondig herwerkt tot ‘transport management assistant’. “Van maandag tot donderdag zijn er thematisch gerichte lessen. Elk vrijdag is ‘projectdag’ met bedrijfsbezoeken, havenexcursies, gastcolleges of zelfstandig projectwerk. Het schooljaar telt ook twee stages van drie en vier weken”, vertelt Christine Delameilleure.

“We bereiden de leerlingen grondig voor op een onmiddellijke tewerkstelling in administratieve, commerciële en overheidsfuncties. Er bestaat niet één job van maritieme en logistiek bediende. Onze mensen worden planner, waterklerk, douaneafhandelaar, dispatcher, noem maar op.”

Nul leerlingen

Maar nu slaat de school alarm. Christine Delameilleure: “In september startte geen enkele leerling, nul. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En in het traject dat sinds februari loopt, zitten slechts twee leerlingen. Als er zich tegen 1 februari niemand meldt, valt de opleiding minstens tijdelijk stil. Dat is hartverscheurend omdat we weten hoeveel jongeren dankzij onze gerichte aanpak een goede job kregen. Net nu smeken de bedrijven om bedienden omdat er zoveel werk is en omdat de brexit extra administratieve taken vraagt.”

De leegloop staat in schril contrast met het vroegere succes, zegt directrice Carine Jacxsens: “Ooit voerden we zelfs een toelatingsexamen in om het aantal leerlingen te beperken tot twee klassen van twintig. Een totale groep van veertig leerlingen was nog net werkbaar voor voldoende kwalitatieve stageplaatsen.”

Kijken naar hoger onderwijs

De school wijst als een van de redenen naar de toegangsdrempel voor bacheloropleidingen die verlaagd werd. “Dat is op zich geen slechte zaak maar daardoor laten ze ons meer links liggen. Een deel van ons succes lag erin dat we deze opleiding in één jaar bundelen. Dat is haalbaar voor laatstejaars die de schoolbanken moe geworden zijn maar toch nog met een extra bagage op de arbeidsmarkt willen stappen”, zegt Jacxsens.

“Maar nu willen veel jongeren en hun ouders toch eerst hoger onderwijs proberen, soms tegen beter weten in”, vult stagebegeleidster Ellen Maes aan. “Wij speelden daarop in met een instapmoment begin februari, gericht op jongeren voor wie het in het hoger onderwijs niet lukt. Of voor wanneer ze een verkeerde studiekeuze maakten en toch geen volledig jaar willen verliezen. Daarbij hebben ze het voordeel dat ze hun diploma in januari behalen, wanneer er weinig nieuwe concurrentie op de arbeidsmarkt is. Maar ook voor dit instapmoment daalde de interesse. Een mogelijke oorzaak is het algemene imago van de logistieke sector, die ondanks alle inspanningen nog steeds vrij onbekend is.”

Beter je brood verdienen

Christine Delameilleure en haar collega’s hopen dat het tij zal keren. “Dit is de kortste weg naar werkzekerheid en je verdient beter je brood dan in sommige andere sectoren. Intussen werken overal oud-leerlingen in verantwoordelijke functies, zij zijn onze ambassadeurs. We hopen dat zij vanuit hun nood aan nieuwe medewerkers mee een duwtje kunnen geven.”

Carine Jacxsens: “Deze opleiding, die alleen in Blankenberge, Gent en Antwerpen bestaat, mag niet stilvallen. We staan net voor een hervorming van het middelbaar onderwijs waarin een duidelijke opdracht zit voor een afstudeerrichting ‘internationale handel en logistiek’. Die hervorming wordt jaar na jaar doorgevoerd. We moeten dus zeker nog een aantal jaren kunnen doorgaan om dan te kunnen aanpikken met het vernieuwde programma vanaf het vijfde middelbaar.”

Roel Jacobus