Chris Coeck (Port of Antwerp) en co schrijven handboek haveneconomie

Met het nieuwe handboek 'Haveneconomie en -logistiek' schrijven Chris Coeck (Port of Antwerp), Jean-Pierre Merckx en Alain Verbeke een up-to-date introductie in de economische realiteit van de haven. "Dit boek is het startpunt voor de discussie."

Chris Coeck en confraters Alain Verbeke en Jean-Pierre Merckx stelden de nieuwe uitgave van hun handboek 'Haveneconomie en -logistiek' voor op de Boekenbeurs. Coeck is mobiliteitsexpert bij het Havenbedrijf Antwerpen, Merckx is beleidsadviseur bij de Mobiliteitsraad Vlaanderen (en voorheen secretaris Vlaamse Havencommissie) en Verbeke is hoogleraar aan de VUB en verbonden aan onder meer de universiteiten van Reading en Calgary. 

Het handboek 'Haveneconomie en -logistiek' is opgevat als een inleidend economisch werk dat de lezer vertrouwd moet maken met de specifieke werking en organisatie van de havens en de logistieke keten. De nieuwe uitgave omvat een stevige update van de eerste editie uit 2006. Het boek wordt ingezet als instrument bij cursussen aan verschillende hogescholen en universiteiten.

"We stellen vast dat studenten met erg verschillende kennis van de haven aan de start komen. De ene weet er merkelijk meer van dan de andere", zegt Coeck. "Een economieboek met focus op de havens is in het Nederlands eerder zeldzaam, vandaar ons opzet."

Hedendaagse topics

Het boek is in de eerste plaats een studieboek, maar kan ook een vertrekpunt zijn voor wie meer wil weten over de organisatie van de haven. "Traditionele economische concepten als vraag en aanbod gelden uiteraard ook in een haven, maar wij schetsen hoe die mechanismen specifiek werken in de context van de haven. Ook recente topics zoals de schaalvergroting en de modal shift komen aan bod. We willen onze studenten kennis en topics aanbrengen om vandaaruit de discussie te starten."

“We hebben ons best gedaan om het boek leesbaar te maken voor iedereen, ook voor mensen zonder grondige economische voorkennis”, zegt Coeck. Zo’n boek schrijven naast een goedgevulde dagtaak, is evenwel niet evident, geven de auteurs toe. “Het boek is voor en na het werk en tijdens het weekend herwerkt, een proces dat zo’n negen maanden in beslag nam. We zijn trots op het resultaat en op de nominatie voor de Garant Studieboekprijs 2019.”

Haveneconomie en -logistiek is verkrijgbaar bij Garant Uitgevers, de boekhandel en bol.com en kost 27,5 euro.

Michiel Leen