Cédric Peeters (UA) wint VEA-prijs: "Maritieme sector heet me welkom”

Cédric Peeters mag zich winnaar noemen van de VEA-prijs voor het beste eindwerk. Zijn masterproef over de toepassing van blockchain in de certificatie van voedingswaren wekte de interesse van de jury.

Peeters’ eindwerk focust op het zogenaamde fytosanitair certificaat, een document dat van belang is bij de internationale handel in voedingswaren. Het certificaat garandeert dat de verscheepte goederen gezond zijn en geen plantenziekten bevatten. De fysieke overdracht van de certificaten is vatbaar voor fouten en corruptie. Daarom onderzocht Peeters verschillende scenario’s om de overdracht veiliger en efficiënter te maken: de fysieke overdracht per post, verzenden via mail, via een centraal platform of via blockchain. De oplossing met blockchain, die in Antwerpen door T-Mining wordt aangeboden, kwam er als interessantste uit voor deze specifieke toepassing.

Niet te theoretisch 

“De jury gaat op zoek naar projecten die een link hebben met de professionele praktijk en dus niet te theoretisch zijn”, weet Peeters. Het waren promotoren Christa Sys (UA), John Kerkhof en Jef Hermans (Portmade) die de masterproef indienden voor de VEA-prijs.

De prijs levert Peeters 900 euro en een certificaat op. “Ik krijg heel wat reacties uit de maritieme sector”, zegt hij. “Ik werk inmiddels als auditor bij Deloitte, maar veel maritieme bedrijven laten me weten dat ik altijd welkom ben. Ik heb mijn opleiding TEW gecombineerd met maritieme wetenschappen, dus ik ken de sector. Maar ook in mijn huidige job doe ik audits bij transport- en maritieme bedrijven.”

Schroom

Peeters hoopt dat zijn eindwerk de digitalisering ingang kan doen vinden in de logistieke sector. “Er is nog wat schroom, vooral als het op datadelen aankomt”, klinkt het. “De brexit zou weleens een katalysator kunnen zijn. Sowieso blijf ik de evoluties in de digitalisering volgen.”

Michiel Leen