Burgemeester Dirk De fauw nieuwe havenvoorzitter Zeebrugge (UPDATE)

De toekomstige burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) neemt het voorzitterschap van de haven van Zeebrugge over van zijn voorganger Renaat Landuyt (sp.a). Hij zit al sinds 1987 in het havenbestuur, waarvan hij de leiding krijgt in het voorjaar.

Als derde grootste (haven)stad van Vlaanderen, was Brugge het eerst klaar met haar huiswerk na de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) moest zijn sjerp doorgeven aan winnaar Dirk De fauw van CD&V. Op de verkiezingsavond werd al de coalitie van CD&V, sp.a en Open Vld Plus gesmeed. Vanmorgen werden de schepen en hun bevoegdheden voorgesteld.

In de statuten van het havenbestuur MBZ staat dat de burgemeester – als hoofdmandataris van eigenaar Stad Brugge – de voorzitter is. Maar in haar verkiezingsprogramma zag CD&V het havenbeleid als een onderdeel van de bevoegdheid ‘economie en ondernemen’. In de coalitiebesprekingen ging dit pakket echter naar sp.a en neemt burgemeester Dirk De fauw zelf de verantwoordelijkheid voor het havenbeleid. “Ik word ook de nieuwe voorzitter. Dit zal gebeuren bij de vernieuwing van de algemene vergadering in het voorjaar”, zegt de huidige OCMW-voorzitter en provincieraadslid.

31 jaar in havenbestuur

Dirk De fauw (60) is in de raad van bestuur van MBZ de man met de grootste anciënniteit. Hij zetelt er al sinds 1987 en kent dus het reilen en zeilen van de haven als geen ander. Hij ziet voor de komende jaren drie grote uitdagingen.

“De eerste is ongetwijfeld de nieuwe, tweede zeesluis. Dat is hoe dan ook een delicaat onderwerp in Zeebrugge, maar het is absoluut noodzakelijk dat die sluis er komt. Hierover moeten we verder in gesprek gaan met de Vlaamse regering, want het is uiteindelijk zij die betaalt en beslist waar de sluis komt. De twee uitdaging is de uitbouw van de achterhaven. De voorhaven is goed bezet maar in de achterhaven moeten we werk maken van de Chinese investering in een distributiecentrum en in de verdere uitbouw van Zeebrugge als vooraanstaande autohaven.”

Garanties met Antwerpen

 “Van cruciaal belang is de derde uitdaging: de samenwerking met de haven van Antwerpen. Als lid van het havenbestuur was ik van meet af aan betrokken bij de besprekingen tussen delegaties van beide stads- en havenbesturen. We hebben gemeenschappelijk een bureau aangesteld om alle mogelijke samenwerkingsverbanden op papier te zetten. Dit onderzoek zal tonen hoe ver we wel en niet kunnen gaan. Als we tot een duurzame samenwerking zouden komen, dan moeten er garanties zijn voor trafieken en werkgelegenheid in Zeebrugge.”

Een extra pigment blijft de overlast door transmigranten voor bewoners én ondernemingen. “Voor deze problematiek is het goed dat het voorzitterschap van de haven opnieuw samenvalt met de bevoegdheid van de burgemeester voor politie en veiligheid”, aldus Dirk De fauw.

Roel Jacobus