Burgemeester Beveren in raad van bestuur Havenbedrijf Antwerpen

Marc Van de Vijver (CD&V), burgemeester van Beveren, krijgt een zitje in de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen. Volgens Havenschepen De Ridder (N-VA) is dit een eerste stap naar een eengemaakt Havenbedrijf voor rechter- en linkeroever.

Het Antwerpse schepencollege keurde de aanstelling van Van de Vijver als lid van de raad van bestuur van het Havenbedrijf goed, zo meldt Gazet van Antwerpen. De gemeenteraad moet zijn goedkeuring nog geven. Het Havenbedrijf zelf noemt de berichtgeving voorbarig omdat de aanstelling ook nog moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur zelf. Dat moet in principe op 4 februari gebeuren.

In een interview met de krant zegt Havenschepen Annick De Ridder dat dit een eerste stap is naar een eengemaakt Havenbedrijf voor zowel linker- als rechteroever. In haar bestuursakkoord pleit de nieuwe Antwerpse coalitie voor zo’n structuur.

Door de aanstelling van Van de Vijver is er geen plaats meer in de raad van bestuur voor de grootste oppositiepartij. Normaal zou die eer Groen toekomen. De Ridder ontkent dat het de bedoeling is om de oppositie buitenspel te zetten en benadrukt dat dit een positieve keuze is naar het Waasland toe.

Vertegenwoordiger van Waasland

Tegen de krant zegt de burgemeester van Beveren dat hij zich in de raad van bestuur vooral ziet als vertegenwoordiger van het Waasland, niet als oppositielid. “Wij zijn voor havenuitbreiding, maar men staat niet altijd stil bij de gevolgen voor het Waasland. We moeten samen zoeken naar oplossingen en zorgen dat er een draagvlak is en blijft”, zegt hij. Van de Vijver hoopt alvast op een constructieve samenwerking met de andere vertegenwoordigers.

MLSO

Peter Van de Putte, directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), is blij dat het Waasland terug een vertegenwoordiger heeft in de raad van bestuur van het Havenbedrijf. “Dat was overigens beloofd door de Vlaamse regering bij de overgang van de haven naar een nv van publiek recht”, zegt hij.

“De ontwikkelingen in de Waaslandhaven hebben een impact op de mobiliteit. Het is belangrijk dergelijke problemen rechtstreeks te kunnen aankaarten in de raad van bestuur”, benadrukt hij.

De MLSO heeft zelf geen vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Havenbedrijf. “Het Havenbedrijf heeft wel vertegenwoordigers in onze raad van bestuur”, zegt Van de Putte. Binnenkort wordt ook die nieuw samengesteld.

Koen Heinen