ASV-directeur Eddy Wouters docent bij jarige Portilog

Een jubileumfeest zit er even niet in voor opleidingscentrum Portilog, maar met een videocampagne zetten verschillende stakeholders uit de maritieme community het belang van de jarige in de kijker. Een van hen is Eddy Wouters, die er les gaat geven.

Portilog, dat havengebonden en logistieke opleidingen organiseert, zag zeventig jaar geleden het levenslicht als 'Beroepsinstituut voor Havenbedienden'. Normaliter was dat jubileum kracht bijgezet met een evenement voor klanten en docenten, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. “Het is niet opportuun om nu een feest te organiseren”, zegt Portilog-directeur Yves Van Meirvenne. “Ons 75-jarig jubileum hopen we wel uitgebreid te vieren.”

Video

Toch gaat het 70-jarig bestaan van Portilog niet geheel ongemerkt voorbij. Op de LinkedIn-pagina van de dienstverlener staan een vijftiental filmpjes waarin docenten en stakeholders vertellen welke rol Portilog speelt in het opleiden van nieuwe talenten in de brede maritieme en logistieke sfeer.

Onder andere Carmen Dewilde, coach bij NOA Trainings, Greet Van Melkebeke (Randstad), Greet Adriaenssens (Sectorfonds LOGOS) en Rita Schram van Brabo vertellen over hun ervaringen met Portilog. Ook Olivier Schoenmaeckers, Portilog-docent en directeur van de expediteursvereniging FORWARD, spreekt steun en lof uit voor de 'jarige'. De Antwerpse expediteurs stonden, samen met de Antwerpse scheepvaartvereniging, mee aan de wieg van het 'Beroepsinstituut'.

Helikoptervlucht

Ook ASV-directeur Eddy Wouters is een alumnus, die na zijn studies handelsingenieur het getuigschrift van Havenbediende haalde. Hij herinnert zich het ontzag voor de ervaring van zijn toenmalige docenten. Met veertig jaar ervaring in de haven maakt Eddy de cirkel rond: binnenkort start hij zelf als docent bij Portilog. “In het kader van de opleiding 'Havenprofessional', de opgefriste opvolger van het klassieke diploma 'Scheepvaart en Expeditie', geef ik het vak 'Internationale Handel en Vervoer'," zegt Eddy. “Het vak is een helikoptervlucht over het landschap van de internationale handel. De focus ligt op de zeevaart, maar ook op het wegtransport en vervoer via spoor of binnenvaart dat daarmee samenhangt. Verschillende aspecten van die algemene verkenning worden later in andere vakken nog uitgediept. Zo'n algemeen vak was nodig aan de 'voorkant' van de cursus, om de cursisten een algemeen beeld te geven van de sector. Het publiek bestaat uit twee categorieën: mensen die al even in de sector meedraaien en zich willen verdiepen, maar ook starters die vers van de schoolbanken komen.”

Eddy was zelf zo'n starter toen hij in 1981 aan de opleiding scheepvaart en expeditie begon. “Als pas afgestudeerde handelsingenieur merkte ik toen dat mijn academische opleiding weinig over de praktijk van de scheepvaart had verteld. Deze opleiding biedt hands-on inzicht over alle aspecten van wat er in de haven speelt.”

Michiel Leen