Annik Dirkx (Lantis/Oosterweel): “Soms krijg je wind van voren”

De werken aan de Oosterweelverbinding maken de oversteek van de linker- naar de rechter-Scheldeoever. Lantiswoordvoerster Annik Dirkx en haar team gaan de uitdaging aan om de verschillende doelgroepen te informeren.  

De grootste werf van de eeuw komt dicht bij de stad, haar (haven)bedrijven en haar bewoners. Dat betekent werk aan de winkel voor het communicatieteam bij bouwheer Lantis, want de verschillende stakeholders hebben elk hun eigen bezorgdheden. 

“Bedrijven en bewoners hebben elk hun eigen bekommernissen over de werken. Bedrijven zijn bijvoorbeeld eerder bezorgd over de hinder overdag, bewoners eerder over de hinder ’s nachts en zaken als fijn stof. Een luisterend oor is belangrijk. Dat klinkt evident, maar je moet echt doorvragen om duidelijk te weten waar men mee zit. Dat vraagt om maatwerk", weet Annik Dirkx. 

Maatwerk

Dat maatwerk kan de vorm aannemen van webinars voor bedrijven en instanties, maar ook nieuwsbrieven en informatiesessies en infomarkten. “In de huidige omstandigheden gebeurt veel van die communicatie in print en online. Vragen kunnen worden verzonden naar info@lantis.be. Daarna worden ze behandeld volgens een ticketsysteem. Op die manier kunnen we binnen de 24 uur op de meeste vragen antwoorden. Maar in de woonbuurten moet je ook fysiek aanwezig zijn om mensen te woord te staan”, weet Annik. En al beschikt Lantis momenteel over een elfkoppig communicatieteam, Annik is niet te beroerd om zelf de wijken in te trekken en naar de bezorgdheden van de bewoners te luisteren. De ‘vrienden van Oosterweel’ blijven online actief.  

Spelverdeler

“Mijn taak is die van een spelverdeler, maar een job als deze doe je niet achter je bureau. Ik sta graag met mijn laarzen in de modder. Het fysieke contact blijft belangrijk.” 

Doordat de werken opschuiven naar de rechteroever, verandert de focus van de communicatie. “Voor Antwerpen-stad voeren we momenteel vooral werfcommunicatie, voor de Noord- en Zuidrand gaat het eerder om projectcommunicatie, zodat de bewoners van de Antwerpse randgemeenten weten wat er zit aan te komen. Je moet een deel van het publiek de details van het project opnieuw in herinnering brengen, nadat er de voorbije jaren vooral op de Linkeroever werd gewerkt.” 

Annik brengt ook haar jarenlange ervaring als woordvoerster van het Antwerpse Havenbedrijf naar de tafel. “Oosterweel is ook voor de bedrijven in de haven een belangrijk dossier. Ik ken de bezorgdheden en vragen van de bedrijven, en omgekeerd kennen zij mij. Bovendien is het voor stakeholders buiten Antwerpen belangrijk te weten dat stad en haven bereikbaar blijven tijdens de werken.”  

Wind van voren 

“Het is belangrijk een draagvlak te creëren. Daarbij moet je perspectief bieden en duidelijk communiceren. Deze werken hebben een impact, ze veroorzaken hinder. De manier waarop mensen geïnformeerd worden, bepaalt hoe ze met die uitdagingen omgaan. Het is dus onze taak om de betrokkenen te informeren. En ja, soms krijg je de wind van voren, maar wij blijven overeind.” 

De recente fusie tussen Antwerpen en Zeebrugge is Annik niet ontgaan. “Lantis werkt al samen met Zeebrugge voor de aanleg van het bouwdok van de tunnelelementen. De fusiegedachte speelt al langer. Een samenwerking kan beide havens samen naar een hoger niveau tillen.”  

Corneel van Oosterweel

Tot slot willen we nog weten of ook Corneel van Oosterweel mee naar de rechteroever verhuist. “We bekijken momenteel in welke mate hij retouches kan krijgen, maar we gaan het kind zeker niet met het badwater weggooien. Het figuurtje is bekend geworden, dus hij is met enkele aanpassingen nog bruikbaar in toekomstige campagnes.” 

Michiel Leen