Anne-Sophie Moerman: van de boeken naar 'de maritiem' (bij MDK)

Het Vlaams agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) verwelkomt Anne-Sophie Moerman als nieuwe woordvoerder. Anne-Sophie maakt de overstap van uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts naar de maritieme sector.

“Na jaren in de boekenwereld begon het bij mij te kriebelen: ik zag het wel zitten om de belangen van een grote organisatie als MDK te verdedigen”, zegt Anne-Sophie. “Het zegt me wel wat om de werking en het belang van een organisatie als MDK uit te dragen en bekender te maken bij de bredere samenleving.”

Anne-Sophie komt terecht in een team van een zevental communicatiecollega’s maar vormt wel de eerste rechte lijn voor alle persvragen. “Het is een min of meer nieuwe functie. Ze ontstaat vanuit het nieuwe elan dat administrateur-generaal Nathalie Balcaen onderschrijft: een minder versnipperde communicatie en een drive om het publiek te vertellen wat MDK allemaal doet.”

Vuurdoop

Haar vuurdoop heeft Anne-Sophie al achter de rug, in het kader van de recente perikelen in het loodsendossier in Zeebrugge. “Best spannend, maar gelukkig kan ik een beroep doen op een breed netwerk binnen MDK om de vragen te beantwoorden.”

Normaliter zou Anne-Sophies intrede in de organisatie gepaard gaan met een aantal bezoeken aan de verschillende locaties waar MDK actief is, maar in de huidige omstandigheden is dat niet evident. “Als het weer mag, halen we dat uiteraard in”, klinkt het. “Momenteel maak ik via onlinecalls kennis met de verschillende collega’s, stakeholders en de finesses op het terrein. Ik leer de uitdagingen kennen en oefen op het maritieme en ambtelijke jargon.”

Surfen

Maritieme ervaring heeft Anne-Sophie niet, of het zou haar voorliefde voor het surfen moeten zijn. Een bezigheid die haar regelmatig naar de kust brengt. Of die keer dat ze, voor een opdracht bij de uitgeverij, mee garnalen ging vissen met de Hotelschool Ter Duinen (Koksijde).

Uit haar werk bij Borgerhoff & Lamberigts brengt Anne-Sophie alvast enkele skills mee die ook in de nieuwe job van pas komen. “Je leert het spanningsveld bewandelen tussen je eigen organisatie en die van je klant, tussen het agentschap en het publiek. Het komt er nu op aan om MDK als één organisatie en werkgever op de kaart te zetten en de mooie verhalen binnen het agentschap naar het publiek te brengen.”

Michiel Leen