Wisselend beeld ziektecijfer havenarbeiders in Vlaamse havens

Het aantal Antwerpse Havenarbeiders dat ziek thuis zit, is in de afgelopen weken sterk toegenomen. Werkgeverscentrale Cepa spreekt net niet van een verdubbeling. In Zeebrugge spreekt men van 30%.

Haven Antwerpen

Op een contingent van zo'n 7.000 havenarbeiders zitten momenteel een 700-tal, of 10%, ziek thuis. Een gevoelige stijging, want normaliter schommelt dat percentage rond de 6%. "Wellicht speelt de ongerustheid rond het coronavirus een rol", zegt Cepawoordvoerder Yann Pauwels. "Reken daarbij het feit dat huisartsen in de huidige omstandigheden geen risico's nemen en je ziet een gevoelige stijging. Vooral in de afgelopen week zien we de ziekteaanvragen nog toenemen. Bij hen een 160-tal die symptomen vertonen die op corona lijken. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze de ziekte ook daadwerkelijk hebben." Zoals bekend heeft het coronavirus in zijn mildere vormen nogal wat symptomen gemeen met verkoudheid of griep. 

In de eerste dagen na de aankondiging van strenge coronamaatregelen vertoonden de ziektecijfers bij de havenarbeiders nog geen stijging. "Vanaf 16 maart beginnen de aantallen te stijgen", zegt Pauwels. De ziektegevallen zijn niet op één plek geconcentreerd. Voor een tekort aan werkkrachten moet volgens Cepa nog niet worden gevreesd. 

Havens Zeebrugge en Gent

In Zeebrugge stijgt bij de meer dan 2.000 erkende havenarbeiders het percentage mensen dat zich ziek meldt. Een algemeen cijfer is niet bekend maar vooral bij de mensen op de vaste timetables van de autobehandelaars loopt het aantal indieners van een ziektebriefje op tot 30%. “Bijvoorbeeld in mijn bedrijf ICO gaat het om 150 van de 500 havenarbeiders, dat is 30%. Ik hoor ook bij de collega’s gelijkaardige percentages”, zegt voorzitter Marc Adriansens van de werkgeverscentrale Cewez. Een grote oorzaak voor dit hoge percentage is allicht de vrees voor besmetting bij de shunters (chauffeurs) die samen in bussen naar de opdrachten gebracht worden. “Maar bij wie wel komt werken, zien we een enorme motivatie. Chapeau voor de mensen die er nu staan om de terminals draaiend te houden.”

In het Belgische deel van North Sea Port zijn geen percentages thuisblijvers bekend. “Maar alle activiteiten zijn operationeel”, zegt woordvoerder Johan Bresseleers. “Wij zijn een typische bulkhaven en die soort behandeling is het makkelijker om een afstand van 1,5 meter tussen de mensen te bewaren.”

Michiel Leen/Roel Jacobus