Al job vóór diploma voor afgestudeerden zeevaartschool

Met zo'n zestig zijn ze, de nieuwe lichting alumni van de Antwerpse Hogere Zeevaartschool. Ze komen aan de start in de wetenschap dat de brede Belgische scheepvaart, dus niet alleen de baggersector, hun knowhow kan gebruiken.

Een zestigtal studenten van de Antwerpse Hogere Zeevaartschool (HZS) ontving afgelopen vrijdag hun diploma. De school benadrukt graag dat de kersverse alumni niet om jobkansen verlegen zitten. "Met een maritiem diploma zit je goed op de arbeidsmarkt. Met name studenten die tijdens hun studietijd de kans grijpen om aan boord stage te doen, bouwen een waardevol netwerk uit en worden vaak al voor het einde van hun studie gevraagd voor de job", klinkt het.

"De Belgische scheepvaart doet het bijzonder goed", benadrukt Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische redersvereniging (KBRV). "Het aantal schepen onder Belgische vlag is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Afgestudeerden met een diploma van de Hogere Zeevaartschool staan goed aangeschreven bij onze reders."

Niet alleen bagger

Binnen de baggersector is het jobaanbod het meest gunstige, maar HZS-alumni komen net zo goed aan boord van olie-, gas- en chemicaliëntankers en andere type schepen. Katleen De Geyter, hr-manager Jan De Nul Group, geeft aan: "Wij rekruteren steeds extra aspirant-officieren in functie van de aangroei van de vloot. Omdat het een aantal jaren duurt vooraleer ze de nodige competenties hebben om in onze sector te kunnen functioneren, nemen we hen tijdig in dienst zodat ze de tijd krijgen om die competenties te verwerven."

Overheid en interim 

Niet alleen in de privésector, ook bij overheidsinstellingen als het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn er open plaatsen. "We hebben binnen het agentschap vacatures voor kapiteins en scheepstechnici en we vinden daar niet onmiddellijk invulling voor", zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal agentschap MDK.

Jacques Kerkhof, secretaris maritieme sectoren van de Belgische Transportbond (BTB) geeft aan dat ook de mensen die onder tijdelijke contracten werken, vlot aan de slag blijven. "Er zijn momenteel bij ons geen varenden die zonder opdracht zitten."

Michiel Leen