Aantal vacatures in Gentse haven hoger dan ooit

De Gentse havenbedrijven hongeren naar werkkrachten. In totaal hebben ze zo’n 2.000 vacatures openstaan. Werkzoekenden met weinig of geen opleiding zijn welkom: voor maar liefst 43% van de beschikbare jobs komen mensen zonder diploma in aanmerking.

De Gentse havenbedrijven “opereren in een sterke groeimodus”. Dat is een van de conclusies die Voka-VeGHO trekt uit zijn nieuwste ‘Arbeidsmarktstudie Haven Gent’. Zowat een derde van de havenbedrijven (93 op een 300-tal), samen goed voor 21.000 banen of driekwart van de totale rechtstreekse tewerkstelling in het havengebied, stuurden de bevraging ingevuld terug.

Zij signaleerden samen 1.410 vacatures. “Als we deze cijfers extrapoleren, komen wij uit op meer dan 2.000 vacatures”, verklaarde Peter Van Severen, directeur van de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO).

Dat zijn er meer dan in de hoogdagen voor de crisis, toen VeGHO een eigen jobbeurs in het leven riep om het tekort op de havenarbeidsmarkt te helpen dichten. Het jongste cijfer ligt bovendien meer dan dubbel zo hoog als in de vorige enquête uit 2015. Toen waren 840 aanwervingen in het vooruitzicht gesteld.

Groei bedrijvigheid

De honger naar extra werknemers is vooral het gevolg van een groei van de bedrijvigheid. Het verbaast Jan Lagasse, co-CEO van North Sea Port, niet.

“De goederenoverslag is de jongste jaren sterker gestegen dan het gemiddelde van de Beneluxhavens. Precies in Gent is de correlatie tussen maritieme trafiek en economische bedrijvigheid zeer sterk.”

Hij ziet die trend niet onmiddellijk veranderen. “De groeicijfers zetten zich in de eerste maanden van dit jaar door. Wij zien de tonnages verder toenemen en het aantal vergunningsaanvragen voor uitbreidingsinvesteringen toenemen. De crisis van 2008 is volledig geabsorbeerd”, merkte Lagasse op.

De vraag naar arbeidskrachten zal volgens hem sterk blijven, zelfs al zou de economie plotseling wel een dipje vertonen.

Operatoren, bedienden, chauffeurs

‘Productieoperator’ is met 345 vacatures het meest gezochte profiel. Procesoperatoren (135), commercieel-technische bedienden (114), heftruckchauffeurs (114), chauffeurs (97) en ingenieurs (96) staan bovenaan de wenslijst van de Gentse havenbedrijven.

Om die te vinden, gaan de bedrijven in de eerste plaats aankloppen bij interimkantoren, maar op de aanwervingsboog spannen zij zowat elke beschikbare pijl, van voorspraak door het eigen personeel en plaatsaanbiedingen op de eigen website tot het inschakelen van selectiekantoren, sociale media en de VDAB.

Heel wat bedrijven bieden kandidaten ook stageplaatsen aan. Bij een zestigtal respondenten op de bevraging van Voka zijn er dat al 325. Stages leiden vaak tot effectieve rekrutering.

Goesting

Opvallend: in de haven van Gent liggen heel wat jobkansen te rapen voor mensen die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. Voor 43% van de werkaanbiedingen stelt de werkgever geen enkele diplomavereiste. Schoolverlaters kunnen bij vele ondernemingen op een ‘ervaringstraject’ rekenen. Voor tal van andere functies is een diploma TSO of een technische bachelor een passende sleutel.

Wat wel tot aanbeveling – en aanwerving – strekt, zijn meer persoonlijke kenmerken zoals een positieve werkattitude en flexibiliteit. “Goesting en goede wil”, klinkt het in de woorden van Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen.

Ervaring in de sector is uiteraard altijd een pluspunt.

Geen Zeeuwse wervingsreserve

Het Havenbedrijf Gent fuseerde onlangs met Zeeland Seaports. Vooral grotere bedrijven, die beter weten hoe zij met de verschillen in wetgeving en regels moeten omspringen, hebben daar niet op gewacht om personeel te gaan werven aan de andere kant van de grens.

Zeeland is voor de Gentse haven of voor Oost-Vlaanderen echter geen wervingsreserve. De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt is “in alle sectoren en functies” al groot, stelde Jan Lagasse vast.

Ronald de Back, coördinator WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen, zat op dezelfde golflengte. Het aantal Zeeuwen dat in Vlaanderen werkt, is wel gestegen, maar veel rek zit er daar volgens hem niet op. Bovendien is het moeilijker dan vroeger om over de grens te gaan werken, verrassend genoeg als gevolg van Europese regelgeving.

Jan Lagasse maakte in die context bekend dat Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen willen onderzoeken of een uitzondering bekomen kan worden op die Europese sociale verordening.

Gentse werklozen

Gent kampt nog steeds met een relatief hoge werkloosheid. Maar de Gentse werklozen aan een job in de haven helpen is om tal van redenen niet zo evident, legde Freddy Van Malderen, provinciaal directeur van de VDAB Oost-Vlaanderen, uit. De bereikbaarheid van de haven is slechts een van de problemen. Veel heeft ook te maken met het eigen profiel van de Gentse werklozen.

Die vijver aan arbeidskrachten efficiënter benutten, is wel een van de uitdagingen, oordeelde Veronique Le Roy, adviseur arbeidsmarkt bij Voka.

Jean-Louis Vandevoorde