Aantal fietspendelaars haven Antwerpen verdrievoudigd op twee jaar

De autovrije zondag in Antwerpen is het moment voor de Antwerpse haven om uit te pakken met bemoedigende cijfers over het woon-werkverkeer in de haven. Het aantal fietspendelaars verdriedubbelde in twee jaar, de Fiets- en Waterbus kloppen records.

Het Havenbedrijf heeft er wel wat voor over om haar mobiliteitsinspanningen in de kijker te plaatsen. Op de mobiliteitsmarkt op de Antwerpse Groenplaats stellen de meeste standhouders zich tevreden met een tentje. Het Havenbedrijf pakt uit met een minitheatertje in plexiglas, inclusief zittribune en podium. Later op de dag nemen stand-upcomedians Jeroen Dewulf, Wim Janssens en Vincent Voeten er de Antwerpse mobiliteit op de korrel, maar vanochtend zijn havenschepen Annick De Ridder (midden op foto), mobiliteitsmanager Tom Verlinden (links op foto) en CEO Jacques Vandermeiren (rechts op foto) op het appel. Met goed nieuws, zo blijkt. De alternatieven voor de auto raken steeds meer ingeburgerd. 

Drie keer meer fietsers 

Concreet: op twee jaar tijd is het aantal fietsers gestegen van 6 naar 17%, blijkt uit een enquête bij 21.000 werknemers in de haven (zowat een derde van de totale workforce in het havengebied). De uitbouw van Scheldekruisingen met Waterbus en Fietsbus zijn hiervan de grootste aanjager. De Waterbus klopte in augustus het record van 100.000 gebruikers: 109.741 in totaal. De Fietsbus, die het Kanaaldok en de Schelde kruist, vervoerde zelfs in de vakantiemaanden tussen de 10.000 en 12.000 gebruikers per maand. Eind augustus stond de teller op in totaal 80.816 gebruikers. 

Bij het Havenbedrijf gebruikt intussen 34% van de werknemers de fiets voor meer dan de helft van het woon-werkverkeer, nog eens 8% gebruikt de fiets occasioneel. Binnen het havenbedrijf wordt een fietsleasingsysteem uitgerold. De tweewieler kent ter hoogte van het Zaha Hadidplein een zodanige opmars dat de fietsenparking van het Havenhuis al aan uitbreiding toe is. 

"Aan het begin van de mobiliteitsweek willen we die succesvolle initiatieven in de kijker zetten en de inspanningen erkennen van het mobiliteitsteam onder leiding van Tom Verlinden", zegt Annick De Ridder. "Vroeger was er een aantal drempels voor fietsen in de haven. Infrastructuurwerken en overleg met de bedrijven werpen hun vruchten af. De invoering van nieuwe Scheldekruisingen maakt werken per fiets aantrekkelijker." 

"Fenomenaal"

De resultaten zijn volgens De Ridder fenomenaal. "Het succes van de Fietsbus bewijst dat er een gedragsverandering heeft plaatsgevonden. Ook de waterbus, van wie sommigen in het begin dachten dat die vooral toeristen zou vervoeren, heeft een plaats veroverd in het woon-werkverkeer van de Antwerpenaren. De noordelijke uitbreiding vergroot dat potentieel nog."

Al is het de vraag hoe lang het Havenbedrijf de exploitatie nog ondersteunt. Een kwestie waar een nieuwe Vlaamse regering zich over moet buigen, meent De Ridder. "Velen voelen zich geroepen. Idealiter neemt Vlaanderen de uitbating op zich, maar het landschap is daar versnipperd. Idealiter komt de overheid met een aanbesteding op zoek naar valabele partners. Intussen zijn we erg tevreden over de samenwerking met Aqualiner."

Ambitie 

Mobiliteitsmanager Tom Verlinden is tevreden over de resultaten, maar toont ook ambitie: "Binnen Vervoersregio Antwerpen wordt uitgegaan van een modal shift van 70/30 in het randgebied rond Antwerpen: 70% met de wagen, 30% met alternatieve vervoersmiddelen. We zijn goed op weg om die ambitie te halen met deze verdrievoudiging van het aantal fietsers op twee jaar. Je ziet ook gewoon meer mensen fietsen in de haven dan vroeger. Een derde van de waterbusgebruikers is ook fietser."

Intussen onderzoekt de haven ook de mogelijkheid om elektrische deelfietsen te plaatsen bij haltes van Waterbus en openbaar vervoer in de haven. "Het openbaar vervoer in de haven bereikt vooral de onderkant en zijkant van het havengebied. Deelfietsen kunnen ervoor zorgen dat nog meer mensen de auto laten staan voor woon-werkverkeer." Over de timing van het project kan Verlinden nog niets zeggen. 

Michiel Leen