50 jaar Logistiek Management bij KdG: alumnus Jef Hermans blikt terug

In de aanloop naar het 50-jarig jubileum van de opleiding Logistiek Management aan de Karel de Grote-Hogeschool laten we alumni uit de afgelopen vijf decennia aan het woord. Jef Hermans, afgestudeerd in 1986, blikt enigszins kritisch terug.

Jef Hermans volgde van 1984 tot 1986 de expeditie-opleiding aan wat toen nog Sint-Lodewijk heette. Hermans, die vandaag voor Portmade werkt en optreedt als douanespecialist bij expediteursvereniging VEA, kwam er via een omweggetje terecht. “Ik had een jaar ingenieursstudies achter de rug, en toen ik besloot dat me dat niet lag, was ik net te laat om me in te schrijven voor de expeditie-opleiding. Ik heb een jaar marketing gevolgd en ben het jaar daarop aan Sint-Lodewijk gestart.”

Amper gespijbeld

Jef heeft goede herinneringen aan die studentenjaren. “Het was hard werken, maar ik amuseerde me rot. Gespijbeld heb ik amper. De docenten beschouwden ons als volwassenen. En door het modulaire systeem hadden we om de vijf à zes weken een grote test. Zo bleef ik bij de les en liet ik de leerstof niet opstapelen. Die aanpak had ik wel nodig.”

Weinig praktijk 

Over de link met de praktijk is hij kritischer. “Heel praktijkgericht was de opleiding niet. Het schoolse staat ver af van de realiteit op de werkvloer. Wanneer je op een afdeling begint, gaat het daar vaak over een klein segment van wat je in je opleiding gezien hebt, maar dat daar onvoldoende in de diepte werd bestudeerd. Dat is intussen wel veranderd. Sinds het een driejarige opleiding is geworden, spelen stages een grote rol. Dat was vroeger anders.”

Hermans paste daar een mouw aan door in 1986 deel te nemen aan de Noord-Natieprijs, met een eindwerk over de Schippersbeurs. “Dat systeem werkte zogezegd op basis van vraag en aanbod, maar als je een lading te verschepen had, kon je niet zelf je schip kiezen. Vandaag zou dat onmogelijk zijn.”

Dromen van het buitenland

Wat trok de jonge Hermans zo aan in de expeditie? “Ik wou vooral niet in België blijven. Ik ging aan de slag bij CMB, in de hoop naar het buitenland te kunnen gaan. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, heb ik die plannen maar opgeborgen. Expeditie blijft een heel variabel beroep. Bij Portmade ben ik vooral met douane bezig, maar we hebben ook twee IT-bedrijven onder onze vleugels, en daar kan ik ook mijn ei in kwjt.”

Contrast

Van de dertig medestudenten van toen, ziet Jef er nog een zevental op regelmatige basis. “Wat opvalt: velen zijn uitgezworven en in heel andere sectoren aan het werk. Het contrast tussen opleiding en werkvloer kan groot zijn: pas op de vloer weet je natuurlijk of het werk je aanstaat en of het bij je gevoel past.”

Hoe de opleiding veranderd is, kon Jef zien toen zijn zoon de logistiekopleiding een tijdlang probeerde. “Vakken als btw en sociaal recht had ik ook al, maar bijvoorbeeld de informaticavakken zijn nu natuurlijk helemaal anders. De stages zorgen voor meer praktijk. Ook in ons bedrijf huisvesten we dikwijls stagiairs, maar we vragen hen om de stage anders aan te pakken. Bijvoorbeeld door een student logistiek management en een stagiair samen te laten werken, ze de tijd te geven om te kijken en de quick wins te vinden, en daarna een oplossing out of the box te bedenken. De zotste oplossingen zijn vaak de beste.”

De Karel de Grote Hogeschool viert het jubileum van de opleiding Logistiek Management op 26 april in het Havenhuis, met achteraf een drink in de Gaarkeuken. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. 

Michiel Leen