Welkom, Lydia Peeters

Bart Timperman, hoofdredacteur Flows

Oef. We weten welke minister de komende jaren vaak met onze sectoren te maken krijgt. De gelukkige die met u en ons mag samenwerken, is Lydia Peeters (Open VLD). Dat deze portefeuille als laatste werd toegewezen, is hopelijk een goed voorteken.

Bart Timperman, hoofdredacteur Flows

De laatste bevoegdheid die nog moest worden toegewezen, was die van Mobiliteit en Openbare Werken. Uiteindelijk kwam bij de Open-VLD Lydia Peeters uit de bus. Zij was tot nu minister van Financiën, Energie en Begroting in de Vlaamse regering-Bourgeois. Dat deze bevoegdheid als laatste werd toegewezen, zal hopelijk een goed voorteken zijn en ons garanderen dat we met iemand te maken krijgen die er echt zin in heeft. Want iedereen beseft dat deze bevoegdheid niet de meest eenvoudige is.

De nieuwe excellentie wacht niet meteen een 'walk in the park'. Veel krachtlijnen voor investeringen zijn al vastgelegd, maar de weg richting realisatie kan nog ingewikkeld worden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en het nieuwe getijdendok voor extra containercapaciteit op Linkeroever in Antwerpen. Daar lopen de procedures, maar de kans op lange juridische twisten en mogelijke conflicten met burgerbewegingen is niet gering.

Jut

In de komende jaren moeten ook de werkzaamheden aan de Brusselse Ring starten en komt het hele Oosterweelverhaal in een stroomversnelling. Twee projecten die onvermijdelijk voor de nodige (verkeers)hinder zullen zorgen. Nu een kilometerheffing voor personenwagens is afgevoerd, zal het hele verhaal over (een gebrek aan) mobiliteit regelmatig op het ministeriële bord belanden. De irritatie over congestie op de wegen bij particulieren en bedrijven is vandaag al bijzonder groot. De kans dat de nieuwe minister daar vaak kop van jut zal zijn, is niet gering. Hopelijk wordt van mascotte Corneel van Oosterweel de komende jaren geen vogelgehakt gemaakt.

Smeerolie

De modalshift effectief realiseren, wordt een andere grote uitdaging. Er is zeer veel bereidwilligheid bij alle actoren om daar aan te sleutelen. Maar ook hier is financiering vaak de beste smeerolie. Met ambities zoals de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, de optimalisatie van het Albertkanaal en werkzaamheden aan tal van andere waterwegen in Vlaanderen, wordt budgettair al veel gevraagd. Als-ex-Begrotingsminister weet zij perfect wat de beperkingen zijn...  Dan is er nog de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven. En niet te vergeten: het hele verhaal van de Ijzeren Rijn dat al sinds de vorige eeuw als een boemeltrein van het ene kabinet naar het andere rijdt, zonder veel resultaat. Hier een en ander op het goede spoor krijgen, wordt eveneens geen evidentie.

Havens

De Vlaamse havens doen samenwerken, is een andere nobele ambitie. Ook weer geen hocus pocus-klus, leert het verleden. De recente gesprekken tussen Zeebrugge en Antwerpen geven aan dat er veel hindernissen moeten worden genomen. Dat Gent nu een haven is met een dubbele nationaliteit, maakt het extra interessant. Dat alle informatica- en communicatietechnologieplatformen van de actoren moeten wordenafgestemd, ligt in het verlengde van vorige uitdaging.

Loodsen

En dan is er nog het delicate onderwerp van de loodsen. In het regeerakkoord spreken over een ingrijpende hervorming van de loodsdiensten, is een duidelijke stellingname die volgt wat binnen de Antwerpse private havengemeenschap al langer leeft. Maar dit klaarkrijgen zonder conflicten wordt een huzarenstukje. De minister die daar in slaagt, schrijft geschiedenis.

Moed

Wie zijn wij om de evaluatie te maken van de regeerperiode van Ben Weyts (N-VA). Wat we wel in alle objectiviteit kunnen zeggen, is dat onder zijn impuls en die van de vorige Vlaamse regering heel wat infrastructuurprojecten (verder) in gang zijn gezet, die op de langere termijn zeker mooie resultaten zullen opleveren. Laat dat vooral de opvolger inspireren. Mobiliteit vraagt moed en langetermijndenken. Die kwaliteiten wensen we ook de nieuwe minister toe.

Optimist

Kortom: de optimist zal zeggen dat de Limburgse liberale politica een van de meest uitdagende portefeuilles in de nieuwe regering heeft gekregen. Dat is alvast hoe wij het ook bekijken. We wensen de nieuwe minister van Mobiliteit en Openbare Werken veel mooie realisaties met een groot draagvlak toe. Welkom.