Veel containers, weinig tonnen

Koen Heinen

Recent pakten de Vlaamse waterwegbeheerders uit met groeicijfers in het containervervoer. We kunnen echter niet om de vaststelling heen dat ondanks de groei in dat ene segment, de globale trafiekcijfers stagneren of zelfs achteruitgaan.

Koen Heinen

Redacteur Flows.be

Recent pakten de Vlaamse waterwegbeheerders uit met groeicijfers in het containervervoer. We kunnen echter niet om de vaststelling heen dat ondanks de groei in dat ene segment, de globale trafiekcijfers stagneren of zelfs achteruitgaan. Op het kanalennet van De Scheepvaart liep de globale tonnage vorig jaar met 3,5% terug in vergelijking met 2013. Die daling zou het gevolg zijn van een daling van de bulktrafieken van onder meer bouwmaterialen, meststoffen, ertsen, enz.

In tonnage vertegenwoordigen de via de binnenvaart vervoerde containers naar verluidt slechts 10% van het totaal vervoerde tonnage. Een forse stijging in dit segment stelt in verhouding dan ook minder voor dan een daling in het segment van de bulktrafieken die nog steeds het gros van het binnenvaartvolume vertegenwoordigen.

Van het containervervoer zijn bovendien ook geen exacte tonnages beschikbaar. Een groot deel van de vervoerde containers zullen dan ook lege zijn, wat mee een verklaring kan zijn voor de stagnerende tonnages ondanks het toenemende aantal containers. Inland terminals worden steeds meer ingeschakeld als ‘empty depot’ en de binnenvaart voor het herpositioneren van lege containers. Elke container die van de weg gehaald wordt is natuurlijk een goede zaak voor de ontlasting van de wegen, maar voor een binnenschipper is een ton een ton en aan de huidige lage vrachttarieven zal een lege tegenover een volle container wel een verschil maken. In de huidige omstandigheden, met teruglopende bulkvolumes, zal echter elke lading welkom zijn.

Anderzijds zien we dat initiatieven om nieuwe trafieken naar de waterweg te halen slechts traag op gang komen. Neem nu het palletvervoer met de binnenvaart. Testvaarten hebben al aangetoond dat indien er voldoende massa kan vervoerd worden, deze transporten qua prijs kunnen concurreren met het wegvervoer, terwijl ze nog eens congestievrij kunnen gebeuren ook.

Toch blijven nog te veel verladers ondanks de dagelijkse files verknocht aan het wegvervoer, mogelijk omdat ze niet het hele kostenplaatje in rekening brengen. Maar de aanhouder wint. Een initiatief zoals Blue Line Logistics dat met een nieuw type schip voor een doorbraak tracht te zorgen in het palletvervoer op kleine rivieren, kan dan alleen maar toegejuicht worden.

Waarom duurt de mental shift in Vlaanderen zo lang?

Ook andere ondernemers die investeren in kraanschepen e.d.m. die palletvervoer over water moeten helpen stimuleren, dragen hun steentje bij. Ook het afvalvervoer is voor de binnenvaart in Vlaanderen nog een bijna onontgonnen terrein, waarin de laatste tijd echter ook beweging komt. Hopelijk kunnen dergelijke initiatieven het tij doen keren. Alleen is de vraag waarom  die mental shift zolang duurt. Ondertussen neemt het aantal binnenschepen in ons land verder af. Alleen een gezond ladingaanbod kan voor een kentering zorgen, zodat ook het aantal via de binnenvaart vervoerde tonnen weer omhoog gaat.