Vanfraechem: "Audit nautische keten duidelijk, het kan (veel) beter"

Stephan Vanfraechem

De verdieping van de Westerschelde heeft de Antwerpse haven toegankelijk gemaakt voor de allergrootste (container)schepen. De Antwerpse haven maakt nu deel uit van de Champions League van de (container)havens in de range. Om deze positie duurzaam te verankeren moet de uitstekende maritieme toegankelijkheid van de rivier echter ook gepaard gaan met een betrouwbare, transparante en efficiënte nautische keten.

Stephan Vanfraechem

De nautische keten is in feite een opeenvolging van acties door verschillende actoren (loodsen, sleepdiensten, sluisplanning, scheepsagenten, scheepvaartbegeleiding, enzovoort) die idealiter op elkaar afgestemd zijn en in functie van de eindklant werken. Vergelijk het met een luchthaven: op het ogenblik dat het vliegtuig tot stilstand komt aan de gate, wordt uw bagage al uitgeladen, de onderhoudsploegen staan startensklaar, de catering wordt van en aan boord gebracht, het vliegtuig wordt opnieuw getankt, een eventuele nieuwe bemanning staat al klaar.

Alle schakels werken samen om het vliegtuig binnen de kortste keren te bedienen. Hetzelfde principe moet gelden bij de nautische keten: loodsen, sluisplanners, scheepsagenten, sleepdiensten moeten allemaal gecoördineerd samenwerken in functie van een betrouwbare en vlotte service aan het schip. Die nautische keten is sowieso complex en zal door schaalvergroting en toenemende drukte op de rivier nog complexer worden. Om die toekomst voor te bereiden, hebben de verschillende partners in de nautische keten (waaronder Alfaport/Voka en ASV) zich begin 2016 geëngageerd om samen een audit van de bestaande keten uit te voeren.

De audit is nu klaar en wordt zeer binnenkort publiek. Ik kan daarom nog niet in detail gaan maar ik kan wel aangeven dat hij heel wat aanbevelingen omvat. Er zit dus eten en drinken in voor iedereen zoals men dat noemt. De conclusie van de audit is voor mij glashelder: de nautische keten werkt, maar kan zoveel beter werken. Kort samengevat moet er beter gepland worden, beter gemeten en gemonitord en moeten we een veel betere resourceplanning doen.

Blauwdruk

Deze audit heeft niet de bedoeling om één partij de zwarte piet toe te schuiven. Neen, de audit spreekt zonder onderscheid alle schakels in de nautische keten aan, zowel langs private als publieke zijde. Iedereen heeft huiswerk en kan en moet beter. Ook de private sector. Maar de audit en haar aanbevelingen vormen een blauwdruk voor elke toekomstgerichte nautische keten los van haar organisatievorm. Laat het me zo stellen: stel dat we van een wit blad zouden starten, dan zouden we sowieso deze aanbevelingen meepakken want ze bevatten alle fundamenten voor een betrouwbare, transparante en efficiënte nautische keten.

Een eerste vereiste is wel dat we allen aan de tafel gaan zitten. En daar ook blijven zitten en niet al gaan lopen voor we begonnen zijn, ook als het een punt betreft dat moeilijk ligt of waar we liever niet over praten. Op dit moment al oekazes of taboes uitspreken is niet ernstig. En dat is wat een aantal loodsenbonden de voorbije dagen en weken doen. Nog vooraleer we aan het praten zijn, hangen ze al in de gordijnen. En eens te meer maken ze hun punt door naar de noodrem te grijpen. En wie is daarvan het slachtoffer? Eens te meer de eindklant. Die kijkt nu naar Antwerpen en heeft geen audit meer nodig om vast te stellen dat die nautische keten vierkant draait. Daarom eens te meer: stop deze acties en ga aan tafel zitten, als volwassen mensen.

Dokloodsen

Als uitsmijter nog even meegeven dat er ook ‘andere’ loodsen bestaan. In tegenstelling tot hun collega-ambtenaren van de zee en de kust (en vorige week de rivier) blijven de private dokloodsen van Brabo trouw op post en werken zo mee aan de verdere bloei en groei van de Antwerpse haven. Het kan dus ook anders. In alle betekenissen van het woord.