Toenadering legt vinger op de wonde

Philippe Van Dooren

Philippe Van Dooren

Redacteur Flows.be

De Franse vervoerdersfederaties TLF en FNTR gaan veel nauwer samenwerken. Tot een fusie komt het niet, omdat het water nog te diep is. Maar de nieuwe TLF-voorzitter Yves Fargues stuurt wel aan op verregaande synergiën. Zo zullen TLF FNTR (en vermoedelijk de derde vereniging, Unostra) hun intrek nemen in een nieuw ‘Huis van het Vervoer’ in Parijs, samen met kleine sectoriële verenigingen, zoals die van de verhuizers.

“Er zijn gewoonweg te weinig financiële middelen om drie volwaardige federaties overeind te houden,” is Fargues' redenering. Dalende lidmaatschappen en stijgende kosten nopen de verenigingen om de handen in elkaar te slaan. Door de talrijke faillissementen en fusies/overnames van de laatste jaren is het aantal leden van al deze verenigingen inderdaad fors gedaald. Ook zijn er veel kleine bedrijven die zeggen dat zij hun lidmaatschap niet meer kunnen veroorloven.

Feit is dat overal in Europa een zelfde fenomeen waarneembaar is. In sommige landen, zoals Nederland, is deze toenadering al effectief gerealiseerd. In andere, zoals België, loopt men achter.

De trend kan voor een stuk vertraagd worden door de vervoerdersverenigingen te laten evolueren naar dienstenleveranciers om nieuwe inkomsten aan te boren. De vraag is of deze diensten niet de bovenhand dreigen te nemen op de belangenverdediging.

De mislukte fusie tussen Febetra, TLV en UPTR was een spijtige zaak. Misschien moet nu nagedacht worden over een bredere alliantie (en geen fusie meer), waar meer verenigingen bij betrokken worden. Gewoon uit pragmatisme.