Spoelt binnenkort overnamegolf ook over Europa?

Philippe Van Dooren

De VS wordt overspoeld door een grootschalige overnamegolf. Een belangrijke reden daarachter is het groeiende capaciteitstekort in het wegvervoer. Die lijkt ook in Europa te ontstaan, zodat ook hier acquisities te verwachten zijn.

Philippe Van Dooren

Redacteur Flows.be

Enkele van die transacties in de VS hebben ook in Europa het nieuws gehaald: UPS/Coyote, FedEx/Genco, Kühne+Nagel/ReTrans, Geodis/OHL, ... Maar het zijn er véél meer dan die enkele. Zo is XPO Logistics via meerdere acquisities op korte tijd uitgegroeid tot een miljardengroep. U zou waarschijnlijk nooit van XPO gehoord hebben indien deze slokop Dentressangle niet had overgenomen, maar die nieuwkomer heeft sinds de opstart in 2012 al een twaalftal acquisities in de VS achter de rug.

En zo zijn er nog meer… In de VS zijn er tijdens de eerste helft van 2015 liefst 116 fusies en acquisities in de transport en de logistiek geweest, terwijl er in heel het jaar 2014 ‘slechts’ 101 zijn doorgegaan. De waarde van deze transacties tijdens het eerste halfjaar was 64 miljard dollar, een stijging met 57%, volgens een onderzoek van PwC.

In het vizier liggen hoofdzakelijk 3PL'ers, maar ook en vooral wegvervoerders en ‘brokerage’-bedrijven, wegvervoerexpediteurs, zeg maar. In de trucking in de VS is inderdaad een groot capaciteitstekort ontstaan. Zo kunnen seizoenspieken bijzonder moeilijk opgevangen worden en zijn er problemen voor de aan- en afvoer van opleggers in het intermodaal transport. Ook zijn er problemen bij het vervoeren van containers van en naar de havens.

In de VS zijn veel transportgroepen echt bezig met dat capaciteitstekort. In Europa is men dat nog niet echt. Maar bij de overname van Dentressangle had XPO Logistics er op gewezen dat de groep met deze transactie wil vooruitlopen op een nakend capaciteitstekort.

Dat het eraan zit te komen, lijkt bevestigd te worden door het jongste rapport van de Transport Market Monitor van Transporeon en CapGemini.

De ondercapaciteit zou wel eens kleiner kunnen zijn dan verwacht. En dan dreigt het scenario van 1993 zich te herhalen.

Meerdere factoren wijzen overigens in die richting. De vraag naar transport in Europa blijft, ondanks een slabakkende economie, stijgen. Die stijging moet hoofdzakelijk gedragen worden door het wegvervoer: ondanks massale politieke steun slagen het spoor en de binnenvaart er niet in om hun volumes daadwerkelijk te vergroten. De chauffeursbevolking, daarentegen, vergrijst aan een hels tempo en dat probleem wordt met de Code 95 acuter. Daarbij komt nog dat het moeilijker is om de reserves in Oost-Europa aan te spreken. De maatregelen tegen de – al dan niet vermeende – sociale dumping, zoals de Minimumlohngesetz in Duitsland, beginnen immers effect te hebben.

Maar dat dreigend capaciteitstekort is niet de enige reden waarom ook in Europa een stijging van de overnames te verwachten is. De groei in China – en bij uitbreiding in heel Azië – vertraagt. De noodzaak voor de Europese logistieke bedrijven om daar te investeren daalt. Er komt geld vrij om in Europa uit te breiden en overnames te doen.

Maar is die nakende overnamegolf gegrond? Er is voor een deel 'wishful thinking' bij. Ik moet even terugdenken aan 1993. Toen werd de wegvervoermarkt geliberaliseerd en ontstond de eengemaakte Europese markt. De bomen zouden tot in de hemel groeien en de transportmarkt zou explosief stijgen. Transportgroepen investeerden toen massaal in bijkomende trucks en overnames. Ook investeerders zonder enige kennis van zaken, maar aangemoedigd door consultants, begonnen lukraak overnames te doen. Er werden waanzinnige prijzen geboden… maar toen bleek dat de Europese transportmarkt dankzij de liberalisering niet begon te groeien, maar te rationaliseren. Het resultaat was een enorme overcapaciteit, instortende vervoersprijzen en transportgroepen die op apegapen lagen. Eind de jaren '90 konden de post- en spoorgroepen dan met openbaar geld op koopjesjachtgaan.

Het is met andere woorden toen helemaal anders uitgedraaid dan men had verwacht. Ook nu zou dat kunnen gebeuren. De Europese economie is immers niet echt groeiende en er is nog een efficiëntieslag mogelijk, onder andere via het grootschaliger bundelen van de goederenstromen. De ondercapaciteit zou wel eens kleiner kunnen zijn dan voorspeld. En dan dreigt het scenario van 1993 zich te herhalen.