Spanje gaat voor habbekrats vrijuit in dossier havenarbeid

Jean-Louis Vandevoorde

Een arrest van het Hof van Justitie lijkt er opnieuw op te wijzen dat Europa de strijd rond de liberalisering van de havenarbeid gestaakt heeft. Het is een signaal dat ook in België ongetwijfeld opgevangen wordt.

Jean-Louis Vandevoorde

Redacteur Flows.be

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde Spanje gisteren tot de betaling van een forfaitaire boete van 3 miljoen euro omdat het na zijn veroordeling in december 2014 lang draalde om de hervorming van zijn havenarbeidsstelsel vorm te geven. Madrid sleepte met de voeten en kwam pas 29 maanden, in mei van dit jaar, met een nieuwe wet voor de dag.

Het arrest roept minstens drie bedenkingen op.

Signaal

Eén: drie miljoen euro is voor een land als Spanje, met zijn vele havens en hun honderden miljoenen tonnen maritieme overslag, een habbekrats. Veel meer dan symbolisch kan die sanctie bezwaarlijk genoemd worden. Er hingen Madrid veel zwaardere boetes boven het hoofd. Die komen er dus niet. Het Hof handelde blijkbaar op aangeven van de Commissie. Die stuurde het signaal uit dat Spanje met de recente wet “alle voor uitvoering van het arrest van 2014 noodzakelijke maatregelen had genomen”.

Twee: dat de Spanjaarden maar een aalmoes moeten betalen, zou niet erg zijn als de hervorming in Spanje intussen niet was teruggedraaid. De bonden grepen naar het stakingswapen en de Spaanse werkgevers bonden in. Zij tekenden een akkoord dat de herziening van het systeem dat de regering in mei toch nog door het Parlement kon laten goedkeuren, teniet doet. Het arrest gaat volledig voorbij aan die realiteit. Spanje kan nu net als België naar Europees Brussel toe schermen met een akkoord dat door de sociale partners is bekrachtigd. Lang niet iedereen in Spanje zelf is gelukkig met het bereikte resultaat, maar dat maakt niet veel meer uit.

Kale reis

Drie: al wie in het Spaanse havenarbeidsdossier een breekijzer zag om ook in ons land hervormingen gedaan te krijgen, komt van een zeer kale reis thuis. Heel wat partijen in België koesterden de hoop om Spanje als bewijs aan te voeren dat het Europa menens was met zijn ingebrekestellingsprocedure, en dat ons land daarom geen andere keuze had dan havenarbeid naar zijn essentie terug te brengen en uitwassen en remmingen voor onder meer logistiek weg te wieden, zonder daarom het basisprincipe overboord te gooien. Die hoop is definitief aan het verdampen.

Europa – Commissie én Hof van Justitie – is in dit dossier blijkbaar niet van plan zijn tanden nog te laten zien. Niemand is bang van een waakhond die niet durft bijten.

Jean-Louis Vandevoorde