Slechte timing

Koen Heinen

Koen Heinen

Redacteur Flows.be

Net op het ogenblik dat de wegvervoerfederaties Febetra en UPTR bij de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering aandringen op een ‘competitiviteitsschok’ omdat de transportsector op loongebied en op sociaal vlak niet kan optornen tegen de concurrentie uit andere Europese lidstaten en meer bepaald uit Oost-Europa, zit er een verhoging van de dieselaccijns aan te komen.

Hoewel de onderhandelaars bij hoog en bij laag beweren dat er nog niks beslist is en dat de beroepsdiesel buiten schot zou blijven, zijn de wegvervoerfederaties er toch niet gerust in. Volgens hen is een kostenverlaging voor de werkgevers van cruciaal belang. UPTR wil dat de nieuwe regering vroeger gedane beloften in verband met de beroepsdiesel nakomt en zich niet mag laten meeslepen in een opwaartse spiraal naar aanleiding van de herziening van de Europese richtlijn over de fiscaliteit op energie. Het is maar de vraag in hoeverre dit realistisch is. Enerzijds wordt aangedrongen op een harmonisering, maar anderzijds zouden er dan toch nog (fiscale) verschillen in stand gehouden moeten worden. Europa zal dat niet goedkeuren.

Anderzijds is het voor lidstaten (te) gemakkelijk om de accijnzen op brandstof aan te wenden om tekorten in de begroting op te vullen. Als het de bedoeling is van de Europese richtlijn om daar paal en perk aan te stellen, kan dat alleen maar toegejuicht worden. Afgaande op de plannen van de nieuwe federale regering gaat het echter de andere kant op.

Mocht het dan toch zo zijn dat de beroepsdiesel buiten schot blijft, dan zullen toch nog heel wat andere ‘professionele’ dieselrijders, die ook hun boterham moeten verdienen met hun (vracht)wagen, getroffen worden.