Philippe De Graef: "Buiten de lijntjes kleuren geen optie"

Philippe Degraef

In een opiniestuk reageert Febetra-directeur Philippe Degraef op de commotie na de invallen bij meerdere transportbedrijven. Hij pleit er voor om correct te handelen, maar ook niemand te veroordelen zonder vorm van proces.

Philippe Degraef

Directeur van transportorganisatie Febetra

De invallen en huiszoekingen, die de afgelopen weken met veel machtsvertoon bij een aantal transporteurondernemingen in Vlaanderen en Wallonië plaatsvonden, hebben niemand onberoerd gelaten. Het minste dat men kan stellen, is dat de gemoederen op zo’n momenten hoog oplaaien. Van 'alle transporteurs met een buitenlands filiaal zijn fraudeurs' tot 'wij zijn aangeschoten wild". De reacties die we de afgelopen weken registreerden, gingen echt alle richtingen uit. Een zoveelste bewijs dat sociale dumping een containerbegrip is, dat een welbepaalde invulling krijgt in functie van de specifieke situatie waarin men zich als transporteur bevindt.

Een transporteur, die met buitenlandse onderaannemers werkt of zelf een filiaal in het buitenland heeft, analyseert de spectaculaire invallen van de afgelopen weken op een heel andere manier dan zijn collega, die voor een 100% Belgische verankering geopteerd heeft. Iedereen heeft uiteraard het recht om er het zijne van te denken. Die vrije meningsuiting mag echter geen vrijgeleide zijn om een concullega zonder enige vorm van proces aan de schandpaal te nagelen of om de hele transportsector te demoniseren.

Als beroepsvereniging mengt Febetra zich niet in de strategische keuzes van haar leden. Zo heeft Febetra niet meer of minder sympathie voor een vervoeder die over een filiaal in het buitenland beschikt, dan voor een vervoerder die enkel en alleen Belgisch personeel en voertuigen met een Belgische nummerplaat heeft. Het is aan elke individuele transporteur om vanuit zijn visie en specifieke situatie de meest doordachte strategische keuzes te maken.

Een one-fits-alloplossing voor heel de transportsector bestaat sowieso niet. Maar, en dat is van kapitaal belang, welke weg men als vervoerder ook inslaat, steeds moet dat uiteraard volgens de regels van de kunst gebeuren. De bestaande regelgeving respecteren, ook al vindt men die onnozel of dom, dat is de rode draad die doorheen heel de bedrijfsvoering van een transporteur moet lopen. Buiten de lijntjes kleuren is hoe dan ook nooit een verdedigbare optie.