Oyen: "Audit nautische keten wijst de weg naar professionalisering"

Philippe Oyen

De publicatie door Audit Vlaanderen van de resultaten van de procesaudit van de nautische keten is zeker niet het eindpunt van meer dan een jaar hard werk door alle betrokken partijen en de auditors.  Het is echter een belangrijk beginpunt voor de bouw van de meest optimale nautische keten op het Europese continent. Dit moet onze ambitie zijn. Dat zegt Philippe Oyen, voorzitter van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV).

Philippe Oyen

De Antwerpse Scheepvaartvereniging stond mee aan de wieg van deze unieke en alomvattende studie. Onze vereniging zal met al haar leden blijven samenwerken om de aanbevelingen van deze audit om te zetten in tastbare aanpassingen en verbeteringen van de nautische keten. Wij roepen alle ketenactoren en betrokken partijen op om met een open geest aan tafel te gaan zitten en samen te bouwen aan de nautische keten van de toekomst, die alle stresstesten van betrouwbaarheid, transparantie en efficiënte met glans ken doorstaan.

In een eerste fase dienen de enkele aanbevelingen van de audit uitgevoerd, gerelateerd aan optimalisaties die specifieke ketenactoren binnen hun eigen organisaties kunnen realiseren. Zo worden duidelijke opportuniteiten aangebracht in deze studie om de loodsenwerking efficiënter te maken (ploegindeling, werkplanning, multivalentie), om de sluiscapaciteit in Antwerpen te optimaliseren en de beschikbaarheid van bemande dokslepers op te voeren. Maar de audit gaat veel verder dan het opsommen van operationele verbeteringen die de individuele partijen in de keten ter harte moeten nemen.

Klantgerichtheid

Deze studie toont de weg om de huidige nautische keten op te tillen tot een performante, klantgerichte keten. Of het nu een nautische keten betreft, of een productiebedrijf, of een complexe supplychain, de toepassing van een aantal principiële best practices zijn essentieel om de performantie en klantgerichtheid van een keten te waarborgen. Net zoals een scheepsagent zich elke dag uiterst klantgericht moet opstellen naar zijn verladers en naar zijn reders, moet een nautische keten handelen met dezelfde professionele toewijding voor de klant (het schip en de scheepsagent).

Het is een kwestie van professionalisering van de gehele nautische keten zodat klanten en dienstverleners de performantie van de keten duidelijk samen kunnen afspreken, meten, evalueren en verbeteren. Verschillende aandachtsgebieden komen hierbij aan bod.

In de huidige ketenwerking bestaat een veelheid aan werkgroepen en overlegstructuren. Er liggen duidelijke kansen voor een structureel betere samenwerking. De facto wordt er een nieuwe governancestructuur voor de gehele keten gesuggereerd.

Wat communicatie betreft, wordt vastgesteld dat de interactie tussen de ketenactoren beter kan, gedeeltelijk omdat informatie op verschillende wijzen geïnterpreteerd kan worden door gebrek aan eenduidige definities van de uitgewisselde data.

Permanente, objectieve en neutrale monitoring van de werking van de keten is cruciaal om te leren van gemaakte fouten, om te meten of de afgesproken KPI’s (key performance indicators, red.) van dienstverlening gehaald worden en om een proces van “continuous improvement” op gang te houden met hantering van Service en Operational Level Agreements, net zoals dit gebeurt in elke succesvolle en klantgerichte businessomgeving.

Samenwerking

We staan met zijn allen voor een immense maar noodzakelijke taak om de nautische keten naar een hoger niveau te tillen en de toekomst te verzekeren van de haven van Antwerpen en de andere Vlaamse havens. De krijtlijnen zijn nu uitgetekend en het veld ligt open om de internationale klanten van onze haven te laten zien dat wij door open en nauwe samenwerking van alle private en publieke spelers in staat zijn om een robuuste en perfect werkende nautische keten op touw te zetten.