OPINIE - Waberer’s: de kanarie in de koolmijn

Philippe Van Dooren

Er komen steeds meer signalen dat de Europese economie flink aan het vertragen is. In sommige landen – denk aan Italië – is er zelfs geen sprake meer van een groeivertraging, maar van een ommekeer. En we hebben de schokgolf van de brexit niet gevoeld. De transportsector is de eerste om conjunctuurveranderingen te voelen. Daarom is Waberer’s waarschijnlijk de kanarie in de koolmijn.

Philippe Van Dooren

Redacteur Flows.be

Gisteren publiceerde de Hongaarse transportgroep – een van de grootste van Europa – haar resultaten voor 2018. Ze waren maar zus en zo: de omzet groeide met 8,5% tot 732 miljoen euro en het jaar werd met een licht verlies (van 14 miljoen) afgesloten. Maar als we naar het vierde kwartaal kijken, dan zijn ze ronduit slecht. De omzet groeide met slechts 3,9% tot 186 miljoen en het verlies bedroeg 11,4 miljoen. Deze slechte resultaten zijn deels te wijten aan foutieve managementbeslissingen. Ferenc Lajkó, de CEO, is niet voor niets vorige maand de laan uitgestuurd en snel-snel vervangen door een buitenstaander met ervaring op het gebied van herstructureringen, Robert Ziegler.

Die zegt dat de maatregelen die Waberer's tot nu toe nam om het tij te keren, niet drastisch genoeg waren. “In Europa stellen we vast dat de economie tijdens het vierde kwartaal werd gekenmerkt door een groeivertraging. Het bbp vertoonde in sommige van onze markten in de Eurozone zelfs een negatieve groei. De autoproductie is aan het dalen en de totale industriële productie daalde met 2 à 4%. De retailmarkt groeide trager of daalde zelfs in sommige markten”, stelt Ziegler vast.

De effecten daarvan lieten zich in het vierde kwartaal voelen. “Er zijn indicaties dat de overcapaciteit in het Europese wegvervoer groter wordt. Hierdoor zijn de prijzen op de Europese transportmarkt in het vierde kwartaal met 6% gedaald tegenover een jaar eerder”, klinkt het nog.

Waarschijnlijk chargeert Ziegler wat om de schuld voor de slechte resultaten meer bij de markt te leggen en de fouten van het management wat te minimaliseren. Maar toch ... Ook in België zijn er onheilspellende tekenen waar te nemen. Het ITLB  – de marktobservator in België  – stelt vast dat in het vierde kwartaal de transportactiviteit in het internationaal vervoer lichtjes daalde (terwijl die in het binnenlands vervoer nog vrij correct steeg).

De warehouses zijn goed vol, maar de rotatie van de goederen daalt fors. Dat lijkt erop te wijzen dat de industrie nog aarzelt om de productie af te bouwen.

Dat is wat ik ook in de markt hoor. Er is nog veel transportactiviteit, maar in de volle vrachten hebben de vervoerders het moeilijker. Veel warehouses zijn goed vol, maar de rotatie van de goederen daalt fors. Dat lijkt erop te wijzen dat de industrie aarzelt om de productie af te bouwen. Het is dan ook wachten tot het eerste productiebedrijf de negatieve publiciteit niet meer schuwt en begint te snoeien.

Bij Waberer’s hebben ze ingezien dat er zwaar weer op komst is. Ze schrappen in de truckbestellingen en zullen de vloot indien nodig afbouwen om meer onderaannemers in te zetten. Met een stijgende overcapaciteit zullen de prijzen verder onder druk staan, verwachten ze. Hoe snel die evolutie zich zal doorzetten, is maar de vraag.

Paradoxaal genoeg kan het groeiende chauffeurstekort een positief effect hebben op die overcapaciteit. Het kan een buffer zijn, al zal de uitstroom door pensionering van de chauffeurs pas over een paar jaar echt soelaas brengen.

Ik vrees daarom dat het harde tijden worden. Hopelijk hebben de vervoerders tijdens de gunstige jaren genoeg reserves opgebouwd en durven ze het aan om wat capaciteit af te bouwen. Want nu komen de verladers weer aan zet.