OPINIE: Verladersfeestje loopt op laatste benen

Philippe Degraef, directeur Febetra

Philippe Degraef, directeur Febetra

Nu heel de coronamiserie zoetjesaan wegebt, veert de economie weer op. Voor de transportsector is dat heuglijk nieuws. Want elke opleving van de economie gaat gepaard met een stijgende transportactiviteit. Hoewel de druk op de beschikbare transportcapaciteit al erg zwaar is, kunnen transporteurs de stijgende vraag naar transport voorlopig nog net aan. Maar hoelang nog? Alle marktindicatoren wijzen op een nakende capaciteitskrapte, die omwille van het opnieuw acuter wordend chauffeurstekort, niet in een-twee-drie zal verdwijnen. 

Als transporteurs werk zat hebben en hun vloot niet kunnen uitbreiden, omdat openstaande vacatures voor chauffeurs niet ingevuld geraken en zelfrijdende trucks nog een verre droom zijn, dan ontstaat er schaarste. Wie capaciteitskrapte zegt, zegt logischerwijze ook aantrekkende transportprijzen. Tenminste, als de transportsector zelf op een intelligente manier omgaat met de dynamiek van vraag en aanbod.

We komen in het vrij zeldzaam scenario waarin niet de verladers, maar wel de transporteurs in de driver’s seat zitten 

Transporteurs komen op heel korte termijn in een comfortabele positie terecht, waarin ze heel gemakkelijk minder rendabele opdrachten kunnen afstoten en zonder scrupules neen kunnen zeggen tegen opdrachtgevers en klanten die hen de duimschroeven willen aandraaien of hen als citroenen uitpersen. Het verladersfeestje loopt op zijn laatste benen.

Het tij is duidelijk aan het keren. De krachtsverhoudingen zijn volledig in het voordeel van de transporteurs aan het evolueren. We komen in het vrij zeldzaam scenario waarin niet de verladers, maar wel de transporteurs in de driver’s seat zitten. Die window of opportunity met beide handen grijpen om faire transportprijzen te bekomen en nietsontziende klanten wandelen te sturen, is het ordewoord. Het is nu of nooit. Wie niet de moed of het lef heeft om het te doen terwijl hij in een fluwelen zetel zit, zal het zeker niet aandurven als de conjunctuur opnieuw omslaat.

Chauffeurstekort uitdaging van jewelste

Dat neemt niet weg dat het een uitdaging van jewelste blijft om een oplossing te vinden voor het chauffeurstekort. Het probleem zal zich niet vanzelf oplossen. Alleen al omwille van de vergrijzing die genadeloos toeslaat, zal de uitstroom de komende jaren groot blijven. Vast staat dat de onderwijswereld en de institutionele opleiders, zoals de VDAB en de Forem, de klus in hun eentje nooit zullen kunnen klaren. Alle mogelijke toeleidingskanalen met inbegrip van minder klassieke, zoals combinaties van leren en werken, waarbij studenten, werkzoekenden en zij-instromers op de werkvloer training en begeleiding krijgen, zullen maximaal aangeboord moeten worden. Out-of-the-boxdenken is in dit verhaal geen overbodige luxe. Het is pure noodzaak.