OPINIE: Saeftinghe: een grote déjà vu

Bart Timperman - Flows - Hoofdredacteur

Het uitstel van de beslissing over Saefthinge was niet echt verbazingwekkend. Zorgwekkend is ze wel. Het déjà-vugevoel in vergelijking met de Oosterweelsaga wordt steeds groter.

Bart Timperman - Flows - Hoofdredacteur

Het uitstel van de beslissing over de bouw van een Saeftinghedok stond in de sterren geschreven. In een dossier waarin actiegroepen vanaf dag één in het verzet gaan, weet je dat je aan een procedureslag begint. De Vlaamse overheid meent dat met een regelgeving over complexe projecten zo’n dossier makkelijker de veldslagen voor de rechter overleeft. Het zou kunnen. Maar ook daar geldt: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Het valt te vrezen dat een jurist zijn ‘five minutes of fame’ zoekt in een foutje in een heel complex dossier. Het zou niet de eerste keer zijn, maar tot dan moeten we deze procedure het voordeel van de twijfel geven.

Duel

Maar hoe dan ook. De principiële beslissing wordt met het uitstel dat vandaag bekend raakte, nog dichter bij de gemeenteraadsverkiezingen gebracht. Die kondigen zich in Antwerpen aan als een duel tussen een vermoedelijk verenigd links en Bart De Wever, met CD&V en Open Vld als moedige figuranten. Een positieve beslissing over Saefthinge in de aanloop naar dit duel, is hoogstwaarschijnlijk goed voor een stevig potje polarisering. Het jarenlange gedoe over Oosterweel bewijst dat mobiliteit een uitstekend thema is. Het déjà-vugevoel is heel groot.

Uitstel van de voorkeursbeslissing tot na die verkiezingen is evenmin opportuun, want meteen na die campagne start die voor de parlementaire verkiezingen van 2019. uitstel tot na die verkiezingsronde, 2019 dus, lijkt allerminst een goed idee.

Politieke moed

Willen we in 2018 de doorbraak waar iedereen in de havenwereld op rekent, dan zal van de meerderheidspartijen veel politieke moed nodig zijn. Als ze tenminste al écht in het Saefthingeverhaal geloven. Volgens de private havengemeenschap is Saeftinghe het enige werkbare alternatief om de haven te laten groeien. Soms lijkt het wel eens dat de procedure voor ‘complexe projecten’ weinig meer is dan een handig excuus voor politici om voorlopig niet op die stelling te moeten reageren...

Los van de politieke stratego, ligt hier zeker een grote uitdaging voor de Antwerpse havengemeenschap. De burger in Antwerpen en Vlaanderen warm krijgen voor de noden van de haven, zal niet lukken met alleen maar Havendagen of welke campagne ook. Die worden beleefd als ‘window dressing’.

Containers en files

Er is meer nodig. Het is alle hens aan dek om te bewijzen dat de gemeenschap er alles voor doet om de mobiliteit te garanderen. Alleen door steeds weer te bewijzen dat groei in containers geen synoniem is van groeiende files, maakt Saeftinghe een kans in de hoofden van de burger. Anders zal het romantische verhaal van het kleine dorpje Doel dat zich moedig verzet tegen de machthebbers uit Antwerpen, de harten van de Vlamingen meer beroeren dan droge cijfers en zakelijke argumenten. Hopelijk blijft het verhaal Asterix een stripverhaal. Of krijgen we ook daar een déjà vu?